Posted by on 16 września 2018

ZNIECHĘCENIE JAKO CZYNNIK TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZYCH. Według Rudolfa Dreikursa głównym czynnikiem, który leży u podstaw złego zachowania się, jest zniechęcenie. Dzieci, których morale jest dobre, które wierzą, że wysiłek przydaje się na coś, skłonne są robić to, czego się od nich oczekuje, o ile, naturalnie, oczekiwania te są rozsądne. Dziecko, które wprowadza rozprzężenie w klasie, przy każdej sposobności, czyni tak, przynajmniej częściowo, ponieważ czuje, że współdziałanie nie przynosi korzyści. Chłopiec, który nie umie czytać, i dziewczynka, która jest nadmiernie nieśmiała, są oboje zniechęceni. Nie jest łatwo dodać dzieciom odwagi, przywrócić im poczucie adekwatności i optymizmu. Nie można tego dokonać jedynie urządzeniem dla nich pogadanek dodających im animuszu i mówienia im, jak są naprawdę zdolni. Często takie podejście jedynie wzmaga zniechęcenie, jakie już odczuwają. Niektóre ze sposobów, w jaki wychowawcy mogą pomóc dzieciom, wytwarzając bardziej pozytywną postawę wobec samych siebie i do uczenia się, będą omówione w rozdziale XI. Na nieszczęście, sama szkoła przyczynia się do wytwarzania uczuć zniechęcenia, wysuwając wzory sukcesów i niepowodzeń. [przypisy: elektroterapia wskazania, mydla naturalne, rzepka dwudzielna ]

Powiązane tematy z artykułem: elektroterapia wskazania mydla naturalne rzepka dwudzielna

Posted by on 16 września 2018

ZNIECHĘCENIE JAKO CZYNNIK TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZYCH. Według Rudolfa Dreikursa głównym czynnikiem, który leży u podstaw złego zachowania się, jest zniechęcenie. Dzieci, których morale jest dobre, które wierzą, że wysiłek przydaje się na coś, skłonne są robić to, czego się od nich oczekuje, o ile, naturalnie, oczekiwania te są rozsądne. Dziecko, które wprowadza rozprzężenie w klasie, przy każdej sposobności, czyni tak, przynajmniej częściowo, ponieważ czuje, że współdziałanie nie przynosi korzyści. Chłopiec, który nie umie czytać, i dziewczynka, która jest nadmiernie nieśmiała, są oboje zniechęceni. Nie jest łatwo dodać dzieciom odwagi, przywrócić im poczucie adekwatności i optymizmu. Nie można tego dokonać jedynie urządzeniem dla nich pogadanek dodających im animuszu i mówienia im, jak są naprawdę zdolni. Często takie podejście jedynie wzmaga zniechęcenie, jakie już odczuwają. Niektóre ze sposobów, w jaki wychowawcy mogą pomóc dzieciom, wytwarzając bardziej pozytywną postawę wobec samych siebie i do uczenia się, będą omówione w rozdziale XI. Na nieszczęście, sama szkoła przyczynia się do wytwarzania uczuć zniechęcenia, wysuwając wzory sukcesów i niepowodzeń. [przypisy: elektroterapia wskazania, mydla naturalne, rzepka dwudzielna ]

Powiązane tematy z artykułem: elektroterapia wskazania mydla naturalne rzepka dwudzielna