Posted by on 1 września 2019

Udział matki w opiece nad chorym niemowlęciem może przynieść korzyść zarówno matce, jak i niemowlęciu, z poprawą przejawów syndromu i zwiększonym wiązaniem oraz rodzicielstwem.17,65 Chociaż wiele matek jest w stanie zapewnić stałą opiekę noworodkowi, konieczna jest kompleksowa ocena psychospołeczna rodziny, aby zapewnić odpowiednie wsparcie i bezpieczeństwo noworodka. Jeśli udział macierzyński jest zagrożony, należy podjąć wysiłki, aby zaangażować rodzinę w plan opieki. Jeśli istnieją obawy co do bezpieczeństwa noworodków, które wymagają zgłoszenia do ośrodków opieki nad dziećmi, lekarze są zachęcani do promowania otwartego dialogu w ramach podejścia opartego na współpracy z udziałem członków zespołu opieki zdrowotnej, matki i służb ochrony dziecka, z celami zapewnienia bezpieczeństwo dziecka i wsparcie psychospołeczne dla rodziny. Leczenie podtrzymujące
Początkowa opieka nad wszystkimi niemowlętami, które były narażone na działanie substancji w macicy, powinna być zindywidualizowana, wspomagająca i niefarmakologiczna.17,39 Takie podejście wymaga stworzenia łagodnego, kojącego środowiska z minimalną stymulacją, aby uspokoić i uspokoić niemowlę. 11 Obecna standardowa opieka nad niemowlętami narażonymi na opioidy wiąże się z ograniczeniem ekspozycji na światło i hałas, promowaniem skupiania opieki, aby zminimalizować manipulację i promować odpoczynek, powijanie i trzymanie niemowlęcia oraz stwarzać możliwości ssania nieodżywczego.4,66 Odpowiednie odżywianie do minimalizacja utraty wagi powinna być również częścią początkowej terapii27. W przypadku niemowląt, które nie mają wystarczającego przyrostu masy ciała, może być konieczne zwiększenie częstotliwości karmienia wysokokaloryczną formulacją bez laktozy w celu złagodzenia niektórych skutków abstynencji noworodków zespół, w tym zwiększony wydatek energetyczny, refluks, wymioty i biegunka.27,40 Dodatkowe interwencje wspomagające obejmują muzykoterapię, masaż, korzystanie z wody łóżko i rekrutacja ochotników do przytulenia niemowlęcia.66
Chociaż kojące techniki są powszechnie stosowane w celu ułatwienia niemowlętom, interwencje te nie zostały ocenione pod kątem takich skutków, jak nasilenie zespołu abstynencyjnego noworodków lub długość pobytu w szpitalu.31 Najsilniejsze dowody z systematycznych przeglądów mających na celu poprawę wyników potwierdzają karmienia piersią, z pojawiającymi się dowodami, które sprzyjają przyjmowaniu pokarmu.4,66 Konsekwentnie wykazano, że niemowlęta z syndromem abstynencji noworodków karmione piersią mają mniej ostre objawy, wymagają mniejszego leczenia farmakologicznego i mają mniejszą długość pobytu w porównaniu z niemowlętami karmionymi mieszanką.42,67-69 Należy zatem zachęcać do karmienia piersią matek, które są stabilne i otrzymują leczenie substytucyjne opioidami, 70,71, chyba że istnieją przeciwwskazania, takie jak zakażenie ludzkim wirusem upośledzenia odporności lub równoczesne stosowanie nielegalne substancje. Podobnie, pojawiające się dowody sugerują, że niemowlęta przebywające w pokoju z matkami mają krótszy pobyt w szpitalu i czas trwania terapii i częściej są wypisywane do domu wraz z matkami. 72,2,73 wyniki karmienia piersią, 74 zwiększone zadowolenie matki, 75 i większe zaangażowanie matki w opiekę nad noworodkiem.66
Pomimo korzyści płynących z karmienia piersią i hospitalizacji w odniesieniu do wyników zespołu noworodkowej abstynencji, istnieją bariery utrudniające wdrożenie tych zaleceń
[przypisy: mokoszyn, permetryna cena, coko werk łódź ]

 1. Yellow Menace
  13 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: gliwice[…]

 2. Kajetan
  15 stycznia 2019

  najlepszy jest olej z konopi siewnej

 3. Remigiusz
  17 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: operacja laparoskopowa[…]

 4. Mad Jack
  19 stycznia 2019

  W efekcie okazało się, że to rzadki, złośliwy nowotwór

 5. Joanna
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: peruka[…]

 6. Pluto
  23 stycznia 2019

  Mojej siostrze, w wieku 10 lat usunęli wyrostek

Powiązane tematy z artykułem: coko werk łódź mokoszyn permetryna cena

Posted by on 1 września 2019

Udział matki w opiece nad chorym niemowlęciem może przynieść korzyść zarówno matce, jak i niemowlęciu, z poprawą przejawów syndromu i zwiększonym wiązaniem oraz rodzicielstwem.17,65 Chociaż wiele matek jest w stanie zapewnić stałą opiekę noworodkowi, konieczna jest kompleksowa ocena psychospołeczna rodziny, aby zapewnić odpowiednie wsparcie i bezpieczeństwo noworodka. Jeśli udział macierzyński jest zagrożony, należy podjąć wysiłki, aby zaangażować rodzinę w plan opieki. Jeśli istnieją obawy co do bezpieczeństwa noworodków, które wymagają zgłoszenia do ośrodków opieki nad dziećmi, lekarze są zachęcani do promowania otwartego dialogu w ramach podejścia opartego na współpracy z udziałem członków zespołu opieki zdrowotnej, matki i służb ochrony dziecka, z celami zapewnienia bezpieczeństwo dziecka i wsparcie psychospołeczne dla rodziny. Leczenie podtrzymujące
Początkowa opieka nad wszystkimi niemowlętami, które były narażone na działanie substancji w macicy, powinna być zindywidualizowana, wspomagająca i niefarmakologiczna.17,39 Takie podejście wymaga stworzenia łagodnego, kojącego środowiska z minimalną stymulacją, aby uspokoić i uspokoić niemowlę. 11 Obecna standardowa opieka nad niemowlętami narażonymi na opioidy wiąże się z ograniczeniem ekspozycji na światło i hałas, promowaniem skupiania opieki, aby zminimalizować manipulację i promować odpoczynek, powijanie i trzymanie niemowlęcia oraz stwarzać możliwości ssania nieodżywczego.4,66 Odpowiednie odżywianie do minimalizacja utraty wagi powinna być również częścią początkowej terapii27. W przypadku niemowląt, które nie mają wystarczającego przyrostu masy ciała, może być konieczne zwiększenie częstotliwości karmienia wysokokaloryczną formulacją bez laktozy w celu złagodzenia niektórych skutków abstynencji noworodków zespół, w tym zwiększony wydatek energetyczny, refluks, wymioty i biegunka.27,40 Dodatkowe interwencje wspomagające obejmują muzykoterapię, masaż, korzystanie z wody łóżko i rekrutacja ochotników do przytulenia niemowlęcia.66
Chociaż kojące techniki są powszechnie stosowane w celu ułatwienia niemowlętom, interwencje te nie zostały ocenione pod kątem takich skutków, jak nasilenie zespołu abstynencyjnego noworodków lub długość pobytu w szpitalu.31 Najsilniejsze dowody z systematycznych przeglądów mających na celu poprawę wyników potwierdzają karmienia piersią, z pojawiającymi się dowodami, które sprzyjają przyjmowaniu pokarmu.4,66 Konsekwentnie wykazano, że niemowlęta z syndromem abstynencji noworodków karmione piersią mają mniej ostre objawy, wymagają mniejszego leczenia farmakologicznego i mają mniejszą długość pobytu w porównaniu z niemowlętami karmionymi mieszanką.42,67-69 Należy zatem zachęcać do karmienia piersią matek, które są stabilne i otrzymują leczenie substytucyjne opioidami, 70,71, chyba że istnieją przeciwwskazania, takie jak zakażenie ludzkim wirusem upośledzenia odporności lub równoczesne stosowanie nielegalne substancje. Podobnie, pojawiające się dowody sugerują, że niemowlęta przebywające w pokoju z matkami mają krótszy pobyt w szpitalu i czas trwania terapii i częściej są wypisywane do domu wraz z matkami. 72,2,73 wyniki karmienia piersią, 74 zwiększone zadowolenie matki, 75 i większe zaangażowanie matki w opiekę nad noworodkiem.66
Pomimo korzyści płynących z karmienia piersią i hospitalizacji w odniesieniu do wyników zespołu noworodkowej abstynencji, istnieją bariery utrudniające wdrożenie tych zaleceń
[przypisy: mokoszyn, permetryna cena, coko werk łódź ]

 1. Yellow Menace
  13 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: gliwice[…]

 2. Kajetan
  15 stycznia 2019

  najlepszy jest olej z konopi siewnej

 3. Remigiusz
  17 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: operacja laparoskopowa[…]

 4. Mad Jack
  19 stycznia 2019

  W efekcie okazało się, że to rzadki, złośliwy nowotwór

 5. Joanna
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: peruka[…]

 6. Pluto
  23 stycznia 2019

  Mojej siostrze, w wieku 10 lat usunęli wyrostek

Powiązane tematy z artykułem: coko werk łódź mokoszyn permetryna cena