Posted by on 23 września 2018

W przypadkach bólów głowy pochodzenia naczyniowo-ruchowego, leczenie operacyjne nie wchodzi w grę. 2. Wodogłowie pourazowe powstaje albo wskutek przewlekłych pourazowych zmian zapalnych pajęczynówki (arachnitis), albo wskutek pourazowego zaniku mózgowia (hydrocephalus er vacuo). Rozpoznanie ustalamy za pomocą encefalografii wprowadzając powietrze do komór drogą zbiornika- wielkiego. Zwężenie wodociągu Sylwiusza może prowadzić do objawów padaczkowych (epilepsia symptomatica), a zwężenie w obrębie zbiornika wielkiego (cisterna cerebellomedullaris) do klasycznego obrazu w klinowania móżdżku i rdzenia przedłużonego w obręb otworu potylicznego wielkiego. W tych przypadkach występują napadowe bóle głowy i karku połączone ze sztywnością karku, wymiotami, zwolnieniem tętna i objawami różnego stopnia zaburzenia świadomości. [patrz też: cena rezonansu magnetycznego kręgosłupa, rzepka dwudzielna, uczulenie na tytan ]

Powiązane tematy z artykułem: cena rezonansu magnetycznego kręgosłupa rzepka dwudzielna uczulenie na tytan

Posted by on 23 września 2018

W przypadkach bólów głowy pochodzenia naczyniowo-ruchowego, leczenie operacyjne nie wchodzi w grę. 2. Wodogłowie pourazowe powstaje albo wskutek przewlekłych pourazowych zmian zapalnych pajęczynówki (arachnitis), albo wskutek pourazowego zaniku mózgowia (hydrocephalus er vacuo). Rozpoznanie ustalamy za pomocą encefalografii wprowadzając powietrze do komór drogą zbiornika- wielkiego. Zwężenie wodociągu Sylwiusza może prowadzić do objawów padaczkowych (epilepsia symptomatica), a zwężenie w obrębie zbiornika wielkiego (cisterna cerebellomedullaris) do klasycznego obrazu w klinowania móżdżku i rdzenia przedłużonego w obręb otworu potylicznego wielkiego. W tych przypadkach występują napadowe bóle głowy i karku połączone ze sztywnością karku, wymiotami, zwolnieniem tętna i objawami różnego stopnia zaburzenia świadomości. [patrz też: cena rezonansu magnetycznego kręgosłupa, rzepka dwudzielna, uczulenie na tytan ]

Powiązane tematy z artykułem: cena rezonansu magnetycznego kręgosłupa rzepka dwudzielna uczulenie na tytan