Posted by on 12 marca 2018

Tylko dwa problemy szkolne niepokoiły je do pewnego stopnia: 44% powiedziało, że nauczyciele żądali od nich zbyt dużo pracy, 31% powiedziała, że za dużo było do odrabiania w domu. Kiedy Grace Weston zastosowała wobec grupy dzieci kwestionariusz trudności, stwierdziła, że 13 trudności pod tytułem „szkoła” podkreślili chłopcy, dziewczęta zaś tylko 3. Są pewne oznaki, że te różnice w dostosowaniu się społecznym i naukowym wynikają nie tylko z samych różnic w zakresie dojrzałości. Prawdopodobnie wchodzą tu w grę różnice osobowości. Kultura nasza wymaga od chłopców zachowania „męskiego” – tego, żeby byli szorstcy, agresywni, nieuprzejmi i niewspółdziałający. Ponieważ tak bardzo jesteśmy produktem naszego własnego społeczeństwa i jego wartości, skłonni jesteśmy myśleć o tych rysach, jako „naturalnie” męskich, jako charakterystycznych dla mężczyzn na całym świecie. Jednakże Margaret Mead przekonała się, że zachowanie się męż czyzn i kobiet w różnych kulturach znacznie się różni. U jednego szczepu, który badała, cechy, które my nazwalibyśmy „męskimi” i „kobiecymi” były odwrócone, kobiety ujawniały agresywne cechy osobowości a mężczyźni formy uległości. [podobne: Ginekolog łódź, USG tarczycy, objawy ciąży ]

Powiązane tematy z artykułem: Ginekolog łódź objawy ciąży USG tarczycy

Posted by on 12 marca 2018

Tylko dwa problemy szkolne niepokoiły je do pewnego stopnia: 44% powiedziało, że nauczyciele żądali od nich zbyt dużo pracy, 31% powiedziała, że za dużo było do odrabiania w domu. Kiedy Grace Weston zastosowała wobec grupy dzieci kwestionariusz trudności, stwierdziła, że 13 trudności pod tytułem „szkoła” podkreślili chłopcy, dziewczęta zaś tylko 3. Są pewne oznaki, że te różnice w dostosowaniu się społecznym i naukowym wynikają nie tylko z samych różnic w zakresie dojrzałości. Prawdopodobnie wchodzą tu w grę różnice osobowości. Kultura nasza wymaga od chłopców zachowania „męskiego” – tego, żeby byli szorstcy, agresywni, nieuprzejmi i niewspółdziałający. Ponieważ tak bardzo jesteśmy produktem naszego własnego społeczeństwa i jego wartości, skłonni jesteśmy myśleć o tych rysach, jako „naturalnie” męskich, jako charakterystycznych dla mężczyzn na całym świecie. Jednakże Margaret Mead przekonała się, że zachowanie się męż czyzn i kobiet w różnych kulturach znacznie się różni. U jednego szczepu, który badała, cechy, które my nazwalibyśmy „męskimi” i „kobiecymi” były odwrócone, kobiety ujawniały agresywne cechy osobowości a mężczyźni formy uległości. [podobne: Ginekolog łódź, USG tarczycy, objawy ciąży ]

Powiązane tematy z artykułem: Ginekolog łódź objawy ciąży USG tarczycy