Radiografia jest bez znaczenia

Lut. 25, 2019 by

Radiografia jest bez znaczenia. Nawet paracenteza może nie wykazać płynu ropnego. Natomiast wykonana antrotomia wykazuje zmiany ropne w jamie sutkowej. Antrotomia musi być obustronna, gdyż do wyjątków należy proces jednostronny

Male krwiaki moga ulec wessaniu samoistnie

Lut. 21, 2019 by

Operacje robimy w znieczuleniu ogólnym lub rdzeniowym

Lut. 19, 2019 by

Najkorzystniej jest wykonać zabieg pod koniec 1 tygodnia po wypadku, pod warunkiem ze w obrębie terenu operacyjnego nie stwierdzamy ani otarć, ani zmian zapalnych skóry. Dopóki nie znikną strupy po

poniewaz miesnie uda ulegaja latwo zanikowi z powodu nieczynnosci

Lut. 17, 2019 by

Zmiane opatrunku robimy znów na aparacie srubowym

Lut. 16, 2019 by

W końcu rozcinamy wzdłuż sznura nożem szewskim opatrunek gipsowy tak, by przeciąć cały opatrunek aż do skóry. Po upływie 3 tygodni opatrunek gipsowy staje się za luźny, ponieważ ustępuje znaczny

PROCES UCZENIA SIE

Lut. 12, 2019 by

PROCES UCZENIA SIĘ. W rozdziale wstępnym mówiliśmy, że psychologia wychowawcza zajmuje się uczniem, procesem uczenia się i jego warunkami. W poprzednich sześciu rozdziałach omawiano głównie sprawę rozumienia ucznia, chociaż rozpatrując

Daclatasvir plus Sofosbuvir do wcześniej leczonego lub nieleczonego przewlekłego zakażenia HCV AD 7

Lut. 11, 2019 by

Z wyjątkiem pacjenta opisanego powyżej wszyscy pacjenci z istniejącymi wcześniej wariantami oporności na daklataswir wykazywali trwałą odpowiedź wirusologiczną. W odniesieniu do sofosbuwiru nie wykryto polimorfizmów NS5B-S282T. U jedynego pacjenta z

Kierowanie BTK na Ibrutinib w nawrotowym lub opornym chłoniaku płaszcza AD 7

Lut. 10, 2019 by

Panel A pokazuje czas trwania odpowiedzi (wyrażony jako procent pacjentów żyjących bez progresji choroby) dla 75 pacjentów, u których wystąpiła odpowiedź; szacowany mediana czasu trwania wyniosła 17,5 miesiąca. W przypadku

Wyzwania związane z rozwojem narkotyków dla małych firm biofarmaceutycznych ad

Lut. 6, 2019 by

Choroba Pompego wynika z niedoboru enzymu kwaśnej .-glukozydazy (GAA). GAA degraduje glikogen lizosomalny, a jeśli aktywność GAA jest niewystarczająca, glikogen gromadzi się w mięśniu sercowym i mięśniach szkieletowych, powodując postępującą

Neurobiologiczne postępy w modelu uzależnienia od choroby mózgu czesc 4

Lut. 4, 2019 by

Z tego samego powodu osoby uzależnione często stają się mniej zmotywowane codziennymi bodźcami (np. Związkami i działaniami), które wcześniej okazały się motywujące i nagradzające. Ponownie, ważne jest, aby pamiętać, że