Goraczka ma charakter ciagly

Wrz. 19, 2019 by

Gorączka ma charakter ciągły. Często dołączają się wymioty, niekiedy zaś mogą wystąpić objawy oponowe (meningismus). Ciężkie te objawy ustępują po samoistnym pęknięciu błony bębenkowej lub po wykonanej paracentezie. Zapalenie uszu

OBJAWY PÓZNE PO WSTRZASNIENIU MÓZGU

Wrz. 16, 2019 by

Ważne jest jednoczesne ograniczenie podawania płynów do 800 – 1000 ml na dobę; w razie silnego pragnienia podajemy nieco opium. Szybsze odwodnienie za pomocą sacharozy lub suchej plazmy nie jest

zapadniecie tkanki mózgowej

Wrz. 16, 2019 by

Krwiak podoponowy

Wrz. 14, 2019 by

Zamkniete zlamanie rzepki

Wrz. 13, 2019 by

Zamknięte złamanie rzepki 1. Odłamki nie uległy rozejściu się, poboczne części rozcięgna aparatu wyprostnego nie ulęgły rozdarciu. W tych przypadkach nakładamy w 3 – 4 dni po wypadku opatrunek z

Szew spelni swe zadanie tylko wówczas, jezeli dobrze dociska odlamy

Wrz. 12, 2019 by

Tylko dwa problemy szkolne niepokoily je do pewnego stopnia: 44% powiedzialo, ze nauczyciele zadali od nich zbyt duzo pracy, 31% powiedziala, ze za duzo bylo do odrabiania w domu

Wrz. 9, 2019 by

Tylko dwa problemy szkolne niepokoiły je do pewnego stopnia: 44% powiedziało, że nauczyciele żądali od nich zbyt dużo pracy, 31% powiedziała, że za dużo było do odrabiania w domu. Kiedy

Nasza kultura jest kultura wspólzawodnictwa

Wrz. 7, 2019 by

Nasza kultura jest kulturą współzawodnictwa. Współzawodnictwo często pomaga w uatrakcyjnieniu sytuacji uczenia się, ale – jak na to wskazali Jerzy Shewakow i Fritz Redl współzawodnictwo może wyjść poza stadium przyjacielskie

Daclatasvir plus Sofosbuvir do wcześniej leczonego lub nieleczonego przewlekłego zakażenia HCV AD 3

Wrz. 5, 2019 by

Celem początkowego okresu leczenia sofosbuwirerem było ustalenie, czy początkowa supresja HCV za pomocą sofosbuwiru zmniejszy pojawienie się wariantów opornych na daklataswir. Zgodnie z poprawką do protokołu, 123 dodatkowych pacjentów z

Daclatasvir plus Sofosbuvir do wcześniej leczonego lub nieleczonego przewlekłego zakażenia HCV AD 8

Wrz. 4, 2019 by

W badaniach oceniających peginterferon alfa-rybawirynę z pojedynczym działającym bezpośrednio przeciwwirusowo11,12,26,27 lub różnymi kombinacjami bezpośrednio działających leków przeciwwirusowych28-30 wykazano, że pacjenci z zakażeniem genotypem 1a mają gorszą odpowiedź niż pacjenci z