Idiopatyczne uogólnione epilepsje: aspekty kliniczne, eksperymentalne i genetyczne

Gru. 4, 2018 by

Niewiele aspektów współczesnej epileptologii spowodowało więcej zamieszania w Ameryce Północnej niż koncepcja epilepsji idiopatycznej zdefiniowanej w obecnej Międzynarodowej klasyfikacji padaczek i zespołów epileptycznych (Komisja ds. Klasyfikacji i terminologii międzynarodowej ligi

Kliniczne rozwiązywanie problemów: kosztowne błędy

Gru. 4, 2018 by

W przypadku klinicznego rozwiązywania problemów przedstawionym przez dr Duffy ego (wydanie z czerwca), dotyczącego pacjenta z niedokrwistością hemolityczną spowodowaną przez zimne aglutyniny, u których później zdiagnozowano chłoniaka z dużych komórek,

Dzieciństwo Zapalenie skórno-mięśniowe związane z Hepatocarcinoma

Gru. 4, 2018 by

W przeciwieństwie do zapalenia skórno-mięśniowego u dorosłych, zapalenie skórno-mięśniowe u dzieci rzadko jest związane z rakiem. Opisujemy przypadek młodzieńczego zapalenia skórno-mięśniowego związanego z hepatochirurgią. Rysunek 1. Obraz 1. Początkowe badanie

Radiografia jest bez znaczenia

Lis. 21, 2018 by

Radiografia jest bez znaczenia. Nawet paracenteza może nie wykazać płynu ropnego. Natomiast wykonana antrotomia wykazuje zmiany ropne w jamie sutkowej. Antrotomia musi być obustronna, gdyż do wyjątków należy proces jednostronny