Jama nosowo-gardlowa

Wrz. 18, 2019 by

Jama nosowo-gardłowa u niemowląt jest niedostępna badaniu bezpośredniemu. Ale są pewne objawy, które powinny naprowadzić lekarza na właściwe rozpoznanie. Są to: obustronny śluzowy wyciek ropny z nosa, zaczerwienienie podniebienia, języka

Krzywa wagi nieregularna

Wrz. 18, 2019 by

Klinicznie rozróżniamy dwie postacie: a) otoantryt otwarty, tzn. z ropnym wyciekiem z ucha, stałym lub okresowym. Są to przeważnie przypadki podostre z długotrwałym wyciekiem, częściej z nawrotu, i gorączką o

delikatna pajeczynówka ulega rozdarciu podczas ruchów glowy

Wrz. 16, 2019 by

CONTUSIO CEREBRI

Wrz. 15, 2019 by

2. CONTUSIO CEREBRI Jeżeli oprócz objawów wstrząśnienia mózgu stwierdzamy objawy ogniskowe, a częstokroć także wzniesienie temperatury, jednak bez objawów miejscowego ucisku mózgu, rozpoznajemy stłuczenie mózgu. Dopóki nie ma objawów wzmożenia

Male krwiaki moga ulec wessaniu samoistnie

Wrz. 14, 2019 by

poniewaz miesnie uda ulegaja latwo zanikowi z powodu nieczynnosci

Wrz. 10, 2019 by

POLITYKA SZKOLY I WARUNKI SZKODLIWE DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Wrz. 8, 2019 by

POLITYKA SZKOŁY I WARUNKI SZKODLIWE DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO. Istnieją cechy charakterystyczne i pewne praktyki szkół, wytwarzające albo wzmagające trudności wychowawcze. Wielu nauczycieli i kierowników zdaje się być zdania, że dorośli

Szkola jest instytucja poswiecona dzieciom

Wrz. 6, 2019 by

Szkoła jest instytucją poświęconą dzieciom. Dorośli, którzy kierują jej działalnością i formują jej politykę, są po większej części szczerymi i sumiennymi jednostkami. Chociaż nauczycielom, jako ludziom, zwykle jest łatwiej pójść

PROCES UCZENIA SIE

Wrz. 5, 2019 by

PROCES UCZENIA SIĘ. W rozdziale wstępnym mówiliśmy, że psychologia wychowawcza zajmuje się uczniem, procesem uczenia się i jego warunkami. W poprzednich sześciu rozdziałach omawiano głównie sprawę rozumienia ucznia, chociaż rozpatrując

Kierowanie BTK na Ibrutinib w nawrotowym lub opornym chłoniaku płaszcza AD 2

Wrz. 4, 2019 by

W badaniach klinicznych we wczesnym stadium, ibrutinib wykazał działanie przeciwnowotworowe w raku komórek B.13-15 W badaniu I fazy ibutinib wywoływał odpowiedź u siedmiu z dziewięciu pacjentów z nawrotowym lub opornym