Pozytywny wynik jest pozytywny – czy to wystarczająco dobry ad 8

Maj. 23, 2018 by

Nie wszyscy pacjenci w pełni przestrzegają zamierzonych schematów leczenia, a niektórzy wycofują się z badania kontrolnego. Orzeczenie jest wymagane w celu ustalenia, czy zakres nieprzestrzegania lub wycofania się podważa zasadność

Pozytywny wynik jest pozytywny – czy to wystarczająco dobry ad 7

Maj. 23, 2018 by

Jednak intensywne leczenie wiązało się ze znacznie częstszymi poważnymi zdarzeniami niepożądanymi związanymi z niedociśnieniem, omdleniem i ostrym uszkodzeniem nerek. Dane pochodzą z grupy badawczej SPRINT.31 Podobnie w badaniu SPRINT 31

Punkt widzenia FDA na temat unikatowych rozważań w badaniach klinicznych z wykorzystaniem urządzeń medycznych czesc 4

Maj. 23, 2018 by

Ponieważ nasze doświadczenie w zakresie modelowania jako podstawowego zbioru danych rośnie, badania kliniczne przed wprowadzeniem na rynek dotyczące urządzeń następnej generacji mogą nawet nie być konieczne. W tym kontekście pacjenci

Punkt widzenia FDA na temat unikatowych rozważań w badaniach klinicznych z wykorzystaniem urządzeń medycznych cd

Maj. 23, 2018 by

Reprezentatywne urządzenia stymulujące serce w funkcji Time.Shown są urządzeniami opracowanymi przez firmę Medtronic. IVC oznacza gorszą żyłę główną. W niektórych okolicznościach badanie kliniczne nie jest w stanie odpowiedzieć na najważniejsze