Krzywa wagi nieregularna

Wrz. 18, 2019 by

Klinicznie rozróżniamy dwie postacie: a) otoantryt otwarty, tzn. z ropnym wyciekiem z ucha, stałym lub okresowym. Są to przeważnie przypadki podostre z długotrwałym wyciekiem, częściej z nawrotu, i gorączką o

OBJAWY PÓZNE PO WSTRZASNIENIU MÓZGU

Wrz. 16, 2019 by

Ważne jest jednoczesne ograniczenie podawania płynów do 800 – 1000 ml na dobę; w razie silnego pragnienia podajemy nieco opium. Szybsze odwodnienie za pomocą sacharozy lub suchej plazmy nie jest

Ból wystepujacy w miejscu urazu glowy

Wrz. 15, 2019 by

Szew kostny rzepki oraz szew okrezny

Wrz. 12, 2019 by

Codziennym masazem i spychaniem w dól górnego odlamu udaje sie z reguly zmniejszyc rozstep do 4 – 5 cm

Wrz. 11, 2019 by

Wreszcie przenosimy chorego do lózka

Wrz. 10, 2019 by

ZNIECHECENIE JAKO CZYNNIK TRUDNOSCI WYCHOWAWCZYCH

Wrz. 8, 2019 by

ZNIECHĘCENIE JAKO CZYNNIK TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZYCH. Według Rudolfa Dreikursa głównym czynnikiem, który leży u podstaw złego zachowania się, jest zniechęcenie. Dzieci, których morale jest dobre, które wierzą, że wysiłek przydaje się

Nasza kultura jest kultura wspólzawodnictwa

Wrz. 7, 2019 by

Nasza kultura jest kulturą współzawodnictwa. Współzawodnictwo często pomaga w uatrakcyjnieniu sytuacji uczenia się, ale – jak na to wskazali Jerzy Shewakow i Fritz Redl współzawodnictwo może wyjść poza stadium przyjacielskie

Daclatasvir plus Sofosbuvir do wcześniej leczonego lub nieleczonego przewlekłego zakażenia HCV AD 8

Wrz. 4, 2019 by

W badaniach oceniających peginterferon alfa-rybawirynę z pojedynczym działającym bezpośrednio przeciwwirusowo11,12,26,27 lub różnymi kombinacjami bezpośrednio działających leków przeciwwirusowych28-30 wykazano, że pacjenci z zakażeniem genotypem 1a mają gorszą odpowiedź niż pacjenci z

Faza 2b Próba terapii wolnej od interferonu dla wirusa zapalenia wątroby typu C Genotyp 1 AD 6

Wrz. 2, 2019 by

Poziome słupki pokazują 95% przedziały ufności różnic w odsetkach utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej w 24 tygodnie po leczeniu. We wszystkich grupach leczenia wskaźniki utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej w 24 tygodnie