Posted by on 13 grudnia 2018

PROCES UCZENIA SIĘ. W rozdziale wstępnym mówiliśmy, że psychologia wychowawcza zajmuje się uczniem, procesem uczenia się i jego warunkami. W poprzednich sześciu rozdziałach omawiano głównie sprawę rozumienia ucznia, chociaż rozpatrując to zagadnienie, musieliśmy wziąć pod uwagę zarówno proces uczenia się, jak i sytuację uczenia się. Nie możemy badać rozwoju dzieci bez uwzględnienia ich nawyków i postaw, jakie wytworzyły się na skutek uczenia się oraz warunków, które pobudzają lub hamują rozwój nawyków i postaw. W tym rozdziale i dwóch następnych przesuniemy punkt ciężkości naszych rozważań na proces uczenia się. Będziemy musieli jednak mieć na uwadze zarówno osobę ucznia, jak i warunki uczenia się, bowiem te trzy elementy muszą być rozpatrywane w powiązaniu ze sobą. Ważną jest również rzeczą pamiętać, że zachowanie się występuje jako jednolita i zintegrowana całość i że jakakolwiek próba wyłączenia z tej całości j ednego aspektu w celu dyskusji i analizy w pewnym sensie rozbija tę całość. Tłok w motorze spalinowym działa w powiązaniu z innymi jego częściami, jak również z przerywanymi wybuchami pary benzyny. Możemy zatrzymać maszynę i wyciągnąć tłok, aby mu się lepiej przypatrzeć i lepiej poznać, lecz aby rozumieć działanie tłoka w maszynie, trzeba wziąć pod- uwagę jego stosunek do działania całej maszyny. [hasła pokrewne: geocontext profiler, zespół cieśni nadgarstka choroba zawodowa, choroba dwubiegunowa rokowania ]

Powiązane tematy z artykułem: choroba dwubiegunowa rokowania geocontext profiler zespół cieśni nadgarstka choroba zawodowa

Posted by on 13 grudnia 2018

PROCES UCZENIA SIĘ. W rozdziale wstępnym mówiliśmy, że psychologia wychowawcza zajmuje się uczniem, procesem uczenia się i jego warunkami. W poprzednich sześciu rozdziałach omawiano głównie sprawę rozumienia ucznia, chociaż rozpatrując to zagadnienie, musieliśmy wziąć pod uwagę zarówno proces uczenia się, jak i sytuację uczenia się. Nie możemy badać rozwoju dzieci bez uwzględnienia ich nawyków i postaw, jakie wytworzyły się na skutek uczenia się oraz warunków, które pobudzają lub hamują rozwój nawyków i postaw. W tym rozdziale i dwóch następnych przesuniemy punkt ciężkości naszych rozważań na proces uczenia się. Będziemy musieli jednak mieć na uwadze zarówno osobę ucznia, jak i warunki uczenia się, bowiem te trzy elementy muszą być rozpatrywane w powiązaniu ze sobą. Ważną jest również rzeczą pamiętać, że zachowanie się występuje jako jednolita i zintegrowana całość i że jakakolwiek próba wyłączenia z tej całości j ednego aspektu w celu dyskusji i analizy w pewnym sensie rozbija tę całość. Tłok w motorze spalinowym działa w powiązaniu z innymi jego częściami, jak również z przerywanymi wybuchami pary benzyny. Możemy zatrzymać maszynę i wyciągnąć tłok, aby mu się lepiej przypatrzeć i lepiej poznać, lecz aby rozumieć działanie tłoka w maszynie, trzeba wziąć pod- uwagę jego stosunek do działania całej maszyny. [hasła pokrewne: geocontext profiler, zespół cieśni nadgarstka choroba zawodowa, choroba dwubiegunowa rokowania ]

Powiązane tematy z artykułem: choroba dwubiegunowa rokowania geocontext profiler zespół cieśni nadgarstka choroba zawodowa