Posted by on 1 września 2019

Istnieje naturalna tendencja do upraszczania wniosków z badania klinicznego do binarnego wniosku: Czy był pozytywny wynik – czy nie. Aby odpowiedzieć na to pytanie z pewną obiektywnością, uwaga skupia się zazwyczaj na tym, czy wcześniej określona miara sukcesu ponieważ pierwotny wynik został osiągnięty – to znaczy, czy uzyskano wartość P mniejszą niż 0,05 dla różnicy w leczeniu. W rzeczywistości bardziej zniuansowana interpretacja wymaga dokładnego zbadania całości dowodów, w tym drugorzędowych punktów końcowych, kwestii bezpieczeństwa oraz wielkości i jakości badania. W tym artykule, który koncentruje się na ocenie pozytywnych badań – tak jak w naszym poprzednim artykule, 1, który koncentruje się na ocenie negatywnych badań – naszym zamiarem jest ułatwienie bardziej wyrafinowanej i zrównoważonej interpretacji dowodów z procesu. Ponownie, tworzymy punkty na podstawie przykładów z badań dotyczących chorób sercowo-naczyniowych (nasz obszar specjalizacji), ale wiadomości mogą być łatwo zastosowane do innych obszarów tematycznych. Kluczowe pytania, gdy pierwotny wynik jest pozytywny
Tabela 1. Tabela 1. Kluczowe pytania do zadawania, gdy pierwotny wynik jest pozytywny. Osiągnięcie istotności statystycznej dla pierwotnego wyniku jest zazwyczaj koniecznym warunkiem wstępnym przyjęcia nowej terapii, ale nie jest wystarczające. Całość wyników prób będzie analizowana przez liczne zainteresowane strony, w tym przez organy regulacyjne, płatników, redaktorów czasopism i recenzentów, ekspertów klinicznych, komitety wytycznych, lekarzy, pacjentów i krytyków. Ustalenie, czy ustalenia dostarczają dowodów wystarczających do modyfikacji praktyki lekarskiej, wymaga dogłębnej interpretacji danych z badań i wyników wcześniejszych powiązanych badań. Odpowiedzi na kluczowe pytania omówione poniżej (i wymienione w Tabeli 1) mogą pomóc w ustaleniu, które pozytywne badania dostarczają dowodów wystarczających do udoskonalenia praktyki klinicznej. W związku z tym uznajemy również, że badania, które niespodziewanie wyrządzają szkodę (np. Test CAST [patrz Nazwy testów dla listy pełnych nazw wszystkich badań wymienionych w tym artykule], które ujawniły, że terapia antyarytmiczna była związana ze wzrostem śmiertelność2) może również informować o praktyce medycznej, chociaż tutaj również konieczna jest ścisła kontrola ważności wyników.
Czy wartość P mniejsza niż 0,05 jest wystarczająca.
Wartość AP wynosząca 0,05 niesie 5% ryzyko fałszywie dodatniego wyniku (tj. Nie ma prawdziwej różnicy między terapiami). Jeśli próba ma dostarczyć dowodów na prawdziwą różnicę w leczeniu ponad wszelką wątpliwość, wymagana jest znacznie mniejsza wartość P – powiedzmy, że P <0,001 - jest to konieczne.3 Przykładowo, próba PARADIGM-HF4 dla sakubitrylu-walsartanu względem enalaprylu u pacjentów z niewydolność serca wykazała przytłaczającą korzyść (P <0,00001) w odniesieniu do złożonego pierwotnego wyniku zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych lub hospitalizacji z powodu niewydolności serca, co uzasadniało zatwierdzenie przez organy regulacyjne i kliniczne przyjęcie wankartrylu-walsartanu. W przeciwieństwie do tego, w badaniu SAINT I z NXY-059, czynnikiem wychwytującym wolne rodniki, w porównaniu z placebo w leczeniu ostrego udaru niedokrwiennego, wartość P dla pierwotnego wyniku niepełnosprawności po 90 dniach wynosiła 0,038 - brak silnych dowodów skuteczność [więcej w: kardiologia anin, ventolin dysk, mokoszyn ]

 1. Skull Crusher
  11 stycznia 2019

  najlepszy jest olej z konopi siewnej

 2. Antonina
  13 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: catering dla firm wrocław[…]

 3. Pusher
  15 stycznia 2019

  ból długo się utrzymuje należy udać się do lekarza

 4. Vortex
  17 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu śliwki[…]

 5. Anastazja
  19 stycznia 2019

  możliwość badań klinicznych z Pratia

 6. Tadeusz
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: zdjęcie rentgenowskie[…]

 7. Sexual Chocolate
  23 stycznia 2019

  czy to możliwe, żeby włókniak zniknął?

Powiązane tematy z artykułem: kardiologia anin mokoszyn ventolin dysk

Posted by on 1 września 2019

Istnieje naturalna tendencja do upraszczania wniosków z badania klinicznego do binarnego wniosku: Czy był pozytywny wynik – czy nie. Aby odpowiedzieć na to pytanie z pewną obiektywnością, uwaga skupia się zazwyczaj na tym, czy wcześniej określona miara sukcesu ponieważ pierwotny wynik został osiągnięty – to znaczy, czy uzyskano wartość P mniejszą niż 0,05 dla różnicy w leczeniu. W rzeczywistości bardziej zniuansowana interpretacja wymaga dokładnego zbadania całości dowodów, w tym drugorzędowych punktów końcowych, kwestii bezpieczeństwa oraz wielkości i jakości badania. W tym artykule, który koncentruje się na ocenie pozytywnych badań – tak jak w naszym poprzednim artykule, 1, który koncentruje się na ocenie negatywnych badań – naszym zamiarem jest ułatwienie bardziej wyrafinowanej i zrównoważonej interpretacji dowodów z procesu. Ponownie, tworzymy punkty na podstawie przykładów z badań dotyczących chorób sercowo-naczyniowych (nasz obszar specjalizacji), ale wiadomości mogą być łatwo zastosowane do innych obszarów tematycznych. Kluczowe pytania, gdy pierwotny wynik jest pozytywny
Tabela 1. Tabela 1. Kluczowe pytania do zadawania, gdy pierwotny wynik jest pozytywny. Osiągnięcie istotności statystycznej dla pierwotnego wyniku jest zazwyczaj koniecznym warunkiem wstępnym przyjęcia nowej terapii, ale nie jest wystarczające. Całość wyników prób będzie analizowana przez liczne zainteresowane strony, w tym przez organy regulacyjne, płatników, redaktorów czasopism i recenzentów, ekspertów klinicznych, komitety wytycznych, lekarzy, pacjentów i krytyków. Ustalenie, czy ustalenia dostarczają dowodów wystarczających do modyfikacji praktyki lekarskiej, wymaga dogłębnej interpretacji danych z badań i wyników wcześniejszych powiązanych badań. Odpowiedzi na kluczowe pytania omówione poniżej (i wymienione w Tabeli 1) mogą pomóc w ustaleniu, które pozytywne badania dostarczają dowodów wystarczających do udoskonalenia praktyki klinicznej. W związku z tym uznajemy również, że badania, które niespodziewanie wyrządzają szkodę (np. Test CAST [patrz Nazwy testów dla listy pełnych nazw wszystkich badań wymienionych w tym artykule], które ujawniły, że terapia antyarytmiczna była związana ze wzrostem śmiertelność2) może również informować o praktyce medycznej, chociaż tutaj również konieczna jest ścisła kontrola ważności wyników.
Czy wartość P mniejsza niż 0,05 jest wystarczająca.
Wartość AP wynosząca 0,05 niesie 5% ryzyko fałszywie dodatniego wyniku (tj. Nie ma prawdziwej różnicy między terapiami). Jeśli próba ma dostarczyć dowodów na prawdziwą różnicę w leczeniu ponad wszelką wątpliwość, wymagana jest znacznie mniejsza wartość P – powiedzmy, że P <0,001 - jest to konieczne.3 Przykładowo, próba PARADIGM-HF4 dla sakubitrylu-walsartanu względem enalaprylu u pacjentów z niewydolność serca wykazała przytłaczającą korzyść (P <0,00001) w odniesieniu do złożonego pierwotnego wyniku zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych lub hospitalizacji z powodu niewydolności serca, co uzasadniało zatwierdzenie przez organy regulacyjne i kliniczne przyjęcie wankartrylu-walsartanu. W przeciwieństwie do tego, w badaniu SAINT I z NXY-059, czynnikiem wychwytującym wolne rodniki, w porównaniu z placebo w leczeniu ostrego udaru niedokrwiennego, wartość P dla pierwotnego wyniku niepełnosprawności po 90 dniach wynosiła 0,038 - brak silnych dowodów skuteczność [więcej w: kardiologia anin, ventolin dysk, mokoszyn ]

 1. Skull Crusher
  11 stycznia 2019

  najlepszy jest olej z konopi siewnej

 2. Antonina
  13 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: catering dla firm wrocław[…]

 3. Pusher
  15 stycznia 2019

  ból długo się utrzymuje należy udać się do lekarza

 4. Vortex
  17 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu śliwki[…]

 5. Anastazja
  19 stycznia 2019

  możliwość badań klinicznych z Pratia

 6. Tadeusz
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: zdjęcie rentgenowskie[…]

 7. Sexual Chocolate
  23 stycznia 2019

  czy to możliwe, żeby włókniak zniknął?

Powiązane tematy z artykułem: kardiologia anin mokoszyn ventolin dysk