Posted by on 1 września 2019

Z perspektywy czasu wynik ten był nierealistyczny, biorąc pod uwagę skromne korzyści z sukcesu reperfuzyjnego, co było głównym rezultatem. Jednak badania te doprowadziły do powszechnego przyjęcia aspiracji skrzepów przez wiele lat. W dwóch wieloośrodkowych badaniach z udziałem ponad 17 000 pacjentów przekonująco wykazano, że rutynowe aspiracje skrzeplin nie dają żadnych korzyści w odniesieniu do śmiertelności lub zdarzeń sercowo-naczyniowych.45,46 Wreszcie, zanim staną się dostępne długoterminowe ustalenia dotyczące pierwotnego wyniku randomizowanego badania, postępy w opiece mogły zmniejszyć ich znaczenie dla współczesnej praktyki. Na przykład w badaniach SYNTAX i FREEDOM 4748 pacjentów z lewą chorobą główną lub wielonaczyniową przydzielono do PCI ze stentami uwalniającymi leki pierwszej generacji lub CABG. Jednak współczesne stenty uwalniające leki stanowią znaczną poprawę w stosunku do urządzeń pierwszej generacji, 49% to fakt, który zmniejsza przydatność tych prób do obecnej praktyki.
Dyskusja
Ryc. 4. Ryc. 4. Kolejne etapy badania, w którym pierwotny wynik jest pozytywny. Poziom istotności wynoszący 5% dla podstawowego wyniku skuteczności jest minimalnym wymaganiem, jeśli badanie ma być uznane za pozytywne , a ten poziom istotności powinno umożliwić głębszą inspekcję w procesach i wynikach badań. Ustalenie, czy dowody uzasadniają ogłoszenie znacznego postępu w opiece medycznej, czy też ostrzeżenie, że dalsze badania są uzasadnione, wymaga kompleksowego podejścia do wszystkich dostępnych dowodów przez różne zainteresowane strony (rys. 4).
Jeśli wyniki skuteczności i bezpieczeństwa próby są przekonująco spełnione, kolejnym krokiem jest ocena jej ogólnej jakości i wewnętrznej wiarygodności. Należy również ustalić, czy wyniki te przekładają się na skuteczność leczenia (i korzyść kliniczną netto) u rzeczywistych pacjentów. Należy jednak zachować ostrożność, gdy dane z rejestrów niezandomizowanych są wykorzystywane do potwierdzenia lub odrzucenia wyników badań, zważywszy na możliwość wystąpienia błędu selekcji i resztkowego zakłócenia, gdy takie rejestry są stosowane. Jednocześnie, ocena opłacalności leczenia różnych rodzajów systemów opieki zdrowotnej określi poziom refundacji (co z kolei wpłynie na przyjęcie nowej terapii).
W przypadku nowego leku kwestia, czy wyniki kluczowej próby spełnią wymogi zatwierdzenia ustanowione przez organy regulacyjne (np. FDA i Europejska Agencja Leków) zależy od całości dowodów z badania i od wszystkich poprzednich, powiązanych studia. Często potrzebne są dodatkowe dowody, aby wyjaśnić profil bezpieczeństwa nowego leku, a zatwierdzenie może zależeć od chęci sponsora do podjęcia dodatkowych badań bezpieczeństwa (za pomocą randomizowanych badań lub rejestrów obserwacyjnych).
Komitety wytycznych społecznych odgrywają ważną rolę w syntezowaniu bazy wiedzy i klasyfikowaniu siły dowodów na nowe metody leczenia; ich poparcie mocno wpływa na praktykę. Ostatecznie jednak lekarze w placówce opieki ponoszą ostateczną odpowiedzialność za dokładną interpretację wyników badań klinicznych oraz za integrację zaleceń regulacyjnych i wytycznych w celu podjęcia najlepszych decyzji dotyczących leczenia u każdego pacjenta pod jego opieką.
Trial Names.
ACCORD: Działanie mające na celu kontrolę ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych na cukrzycę.
ATLAS ACS 2-TIMI 51: Terapia anty-Xa w celu obniżenia zdarzeń sercowo-naczyniowych jako uzupełnienie standardowej terapii u osób z ostrym zespołem wieńcowym – tromboliza w zawale mięśnia sercowego 51.
CAST: Próba tłumienia arytmii serca.
COMPLETE: Complete vs
[hasła pokrewne: supremin ulotka, apteka żyrardów dyżur, prg mysłowice ]

 1. Toolmaker
  11 stycznia 2019

  Pani Wiktorio, a co to były za suplementy?

 2. Scrapper
  13 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do Warszawa USG genetyczne[…]

 3. Drop Stone
  15 stycznia 2019

  Też słyszałam bardzo dobre opinie o rehabilitacji

 4. Antonina
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do dietetyk warszawa opinie[…]

 5. Judge
  19 stycznia 2019

  refundowane przez NFZ

 6. Squatch
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: utrata włosów[…]

 7. Prometheus
  23 stycznia 2019

  Lepiej dmuchać na zimne

Powiązane tematy z artykułem: apteka żyrardów dyżur prg mysłowice supremin ulotka

Posted by on 1 września 2019

Z perspektywy czasu wynik ten był nierealistyczny, biorąc pod uwagę skromne korzyści z sukcesu reperfuzyjnego, co było głównym rezultatem. Jednak badania te doprowadziły do powszechnego przyjęcia aspiracji skrzepów przez wiele lat. W dwóch wieloośrodkowych badaniach z udziałem ponad 17 000 pacjentów przekonująco wykazano, że rutynowe aspiracje skrzeplin nie dają żadnych korzyści w odniesieniu do śmiertelności lub zdarzeń sercowo-naczyniowych.45,46 Wreszcie, zanim staną się dostępne długoterminowe ustalenia dotyczące pierwotnego wyniku randomizowanego badania, postępy w opiece mogły zmniejszyć ich znaczenie dla współczesnej praktyki. Na przykład w badaniach SYNTAX i FREEDOM 4748 pacjentów z lewą chorobą główną lub wielonaczyniową przydzielono do PCI ze stentami uwalniającymi leki pierwszej generacji lub CABG. Jednak współczesne stenty uwalniające leki stanowią znaczną poprawę w stosunku do urządzeń pierwszej generacji, 49% to fakt, który zmniejsza przydatność tych prób do obecnej praktyki.
Dyskusja
Ryc. 4. Ryc. 4. Kolejne etapy badania, w którym pierwotny wynik jest pozytywny. Poziom istotności wynoszący 5% dla podstawowego wyniku skuteczności jest minimalnym wymaganiem, jeśli badanie ma być uznane za pozytywne , a ten poziom istotności powinno umożliwić głębszą inspekcję w procesach i wynikach badań. Ustalenie, czy dowody uzasadniają ogłoszenie znacznego postępu w opiece medycznej, czy też ostrzeżenie, że dalsze badania są uzasadnione, wymaga kompleksowego podejścia do wszystkich dostępnych dowodów przez różne zainteresowane strony (rys. 4).
Jeśli wyniki skuteczności i bezpieczeństwa próby są przekonująco spełnione, kolejnym krokiem jest ocena jej ogólnej jakości i wewnętrznej wiarygodności. Należy również ustalić, czy wyniki te przekładają się na skuteczność leczenia (i korzyść kliniczną netto) u rzeczywistych pacjentów. Należy jednak zachować ostrożność, gdy dane z rejestrów niezandomizowanych są wykorzystywane do potwierdzenia lub odrzucenia wyników badań, zważywszy na możliwość wystąpienia błędu selekcji i resztkowego zakłócenia, gdy takie rejestry są stosowane. Jednocześnie, ocena opłacalności leczenia różnych rodzajów systemów opieki zdrowotnej określi poziom refundacji (co z kolei wpłynie na przyjęcie nowej terapii).
W przypadku nowego leku kwestia, czy wyniki kluczowej próby spełnią wymogi zatwierdzenia ustanowione przez organy regulacyjne (np. FDA i Europejska Agencja Leków) zależy od całości dowodów z badania i od wszystkich poprzednich, powiązanych studia. Często potrzebne są dodatkowe dowody, aby wyjaśnić profil bezpieczeństwa nowego leku, a zatwierdzenie może zależeć od chęci sponsora do podjęcia dodatkowych badań bezpieczeństwa (za pomocą randomizowanych badań lub rejestrów obserwacyjnych).
Komitety wytycznych społecznych odgrywają ważną rolę w syntezowaniu bazy wiedzy i klasyfikowaniu siły dowodów na nowe metody leczenia; ich poparcie mocno wpływa na praktykę. Ostatecznie jednak lekarze w placówce opieki ponoszą ostateczną odpowiedzialność za dokładną interpretację wyników badań klinicznych oraz za integrację zaleceń regulacyjnych i wytycznych w celu podjęcia najlepszych decyzji dotyczących leczenia u każdego pacjenta pod jego opieką.
Trial Names.
ACCORD: Działanie mające na celu kontrolę ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych na cukrzycę.
ATLAS ACS 2-TIMI 51: Terapia anty-Xa w celu obniżenia zdarzeń sercowo-naczyniowych jako uzupełnienie standardowej terapii u osób z ostrym zespołem wieńcowym – tromboliza w zawale mięśnia sercowego 51.
CAST: Próba tłumienia arytmii serca.
COMPLETE: Complete vs
[hasła pokrewne: supremin ulotka, apteka żyrardów dyżur, prg mysłowice ]

 1. Toolmaker
  11 stycznia 2019

  Pani Wiktorio, a co to były za suplementy?

 2. Scrapper
  13 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do Warszawa USG genetyczne[…]

 3. Drop Stone
  15 stycznia 2019

  Też słyszałam bardzo dobre opinie o rehabilitacji

 4. Antonina
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do dietetyk warszawa opinie[…]

 5. Judge
  19 stycznia 2019

  refundowane przez NFZ

 6. Squatch
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: utrata włosów[…]

 7. Prometheus
  23 stycznia 2019

  Lepiej dmuchać na zimne

Powiązane tematy z artykułem: apteka żyrardów dyżur prg mysłowice supremin ulotka