Posted by on 1 września 2019

Nie wszyscy pacjenci w pełni przestrzegają zamierzonych schematów leczenia, a niektórzy wycofują się z badania kontrolnego. Orzeczenie jest wymagane w celu ustalenia, czy zakres nieprzestrzegania lub wycofania się podważa zasadność procesu. Na przykład próba ATLAS ACS 2-TIMI 51 rywaroksabanu w porównaniu z placebo u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi wykazała wysoce znaczące różnice między grupami na korzyść niższej dawki rywaroksabanu w odniesieniu do zarówno pierwotnego wyniku (śmierć sercowo-naczyniowa, zawał mięśnia sercowego, lub udar mózgu) i samej śmierci sercowo-naczyniowej. Jednak 27,6% pacjentów przerwało leczenie przedwcześnie, a danych dotyczących stanu życiowego brakowało u 7,2% pacjentów – czynniki, które wprowadzały niepewność. Problemy te okazały się większe w tym badaniu niż w innych dużych badaniach dotyczących ostrych zespołów wieńcowych i przyczyniły się do decyzji FDA o wstrzymaniu zatwierdzenia rywaroksabanu dla tego wskazania.41 Czy ustalenia odnoszą się do moich pacjentów.
Wyniki każdej próby odnoszą się do konkretnych pacjentów objętych badaniem i podanych terapii (zarówno w tle, jak i doświadczalnie). Należy rozważyć kwestię, czy wyniki można uogólnić na innych pacjentów. Na przykład w badaniu SPRINT31 wykluczono pacjentów w wieku poniżej 50 lat i chorych na cukrzycę lub udar mózgu. Wyniki badania (ryc. 3) dotyczą zatem tylko około 20% wszystkich pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, którzy są postrzegani w praktyce42. Badacze w badaniu ACCORD43 wcześniej rozważali zastosowanie intensywnej kontroli ciśnienia krwi wyłącznie u pacjentów z cukrzycą typu 2 i zgłaszali brak wpływu na zdarzenia sercowo-naczyniowe w porównaniu ze standardową terapią. To, czy rozbieżne wyniki badań SPRINT i ACCORD wynikają z różnic w charakterystyce pacjenta, lekach, metodach próbnych lub innych czynnikach, pozostaje nieokreślone.
Reprezentacja geograficzna w badaniu może również wpływać na uogólnienie jego wyników. Wiele dużych prób ma charakter wielonarodowy, co jest zaletą w nadawaniu globalnego znaczenia. Jednak praktyki w zakresie opieki zdrowotnej mogą się różnić w zależności od regionu (np. Zastosowanie pierwotnej PCI lub fibrynolizy u pacjentów ze STEMI). Jeśli rekrutacja pacjentów jest zdominowana przez jeden region, ogólnoświatowe zastosowanie może być ograniczone. Ponadto, różnice genetyczne, anatomiczne, środowiskowe i dietetyczne między narodami czasami utrudniają generalizację wyników w różnych krajach.
Podobnie, wyniki z badań jednoośrodkowych należy traktować z ostrożnością. Efekty specyficzne dla ośrodka, takie jak określone systemy opieki i stosowane terapie tła, mogą uniemożliwić uogólnianie wyników, a badania jednoośrodkowe często nie mają środków kontroli jakości. Wyniki z badań jednoośrodkowych, nawet tych o rozsądnej wielkości próby, powinny rzadko służyć jako podstawa do zmiany wytycznych, chyba że wyniki zostały potwierdzone w kolejnych wieloośrodkowych badaniach. Na przykład, jednoośrodkowe badanie TAPAS44 aspiracji skrzepu podczas pierwotnej PCI, w którym uczestniczyło 1071 pacjentów ze STEMI, wykazało dramatycznie niższą śmiertelność po roku od PCI i aspiracji skrzepu niż po konwencjonalnej PCI (współczynnik ryzyka, 0,60; 95% CI, 0,36 do 0,98; P = 0,04)
[hasła pokrewne: lisc brzozy, tribux forte opinie, polmedis wrocław ]

 1. Disco Potato
  15 stycznia 2019

  Chcialoby sie w to wierzyc

 2. Marika
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: transport medyczny[…]

 3. Sidewalk Enforcer
  19 stycznia 2019

  Badaja badaja i nic

 4. Dropkick
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu catering sushi warszawa[…]

 5. Oliwia
  23 stycznia 2019

  Owoce składają się w dużej mierze z wody

Powiązane tematy z artykułem: lisc brzozy polmedis wrocław tribux forte opinie

Posted by on 1 września 2019

Nie wszyscy pacjenci w pełni przestrzegają zamierzonych schematów leczenia, a niektórzy wycofują się z badania kontrolnego. Orzeczenie jest wymagane w celu ustalenia, czy zakres nieprzestrzegania lub wycofania się podważa zasadność procesu. Na przykład próba ATLAS ACS 2-TIMI 51 rywaroksabanu w porównaniu z placebo u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi wykazała wysoce znaczące różnice między grupami na korzyść niższej dawki rywaroksabanu w odniesieniu do zarówno pierwotnego wyniku (śmierć sercowo-naczyniowa, zawał mięśnia sercowego, lub udar mózgu) i samej śmierci sercowo-naczyniowej. Jednak 27,6% pacjentów przerwało leczenie przedwcześnie, a danych dotyczących stanu życiowego brakowało u 7,2% pacjentów – czynniki, które wprowadzały niepewność. Problemy te okazały się większe w tym badaniu niż w innych dużych badaniach dotyczących ostrych zespołów wieńcowych i przyczyniły się do decyzji FDA o wstrzymaniu zatwierdzenia rywaroksabanu dla tego wskazania.41 Czy ustalenia odnoszą się do moich pacjentów.
Wyniki każdej próby odnoszą się do konkretnych pacjentów objętych badaniem i podanych terapii (zarówno w tle, jak i doświadczalnie). Należy rozważyć kwestię, czy wyniki można uogólnić na innych pacjentów. Na przykład w badaniu SPRINT31 wykluczono pacjentów w wieku poniżej 50 lat i chorych na cukrzycę lub udar mózgu. Wyniki badania (ryc. 3) dotyczą zatem tylko około 20% wszystkich pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, którzy są postrzegani w praktyce42. Badacze w badaniu ACCORD43 wcześniej rozważali zastosowanie intensywnej kontroli ciśnienia krwi wyłącznie u pacjentów z cukrzycą typu 2 i zgłaszali brak wpływu na zdarzenia sercowo-naczyniowe w porównaniu ze standardową terapią. To, czy rozbieżne wyniki badań SPRINT i ACCORD wynikają z różnic w charakterystyce pacjenta, lekach, metodach próbnych lub innych czynnikach, pozostaje nieokreślone.
Reprezentacja geograficzna w badaniu może również wpływać na uogólnienie jego wyników. Wiele dużych prób ma charakter wielonarodowy, co jest zaletą w nadawaniu globalnego znaczenia. Jednak praktyki w zakresie opieki zdrowotnej mogą się różnić w zależności od regionu (np. Zastosowanie pierwotnej PCI lub fibrynolizy u pacjentów ze STEMI). Jeśli rekrutacja pacjentów jest zdominowana przez jeden region, ogólnoświatowe zastosowanie może być ograniczone. Ponadto, różnice genetyczne, anatomiczne, środowiskowe i dietetyczne między narodami czasami utrudniają generalizację wyników w różnych krajach.
Podobnie, wyniki z badań jednoośrodkowych należy traktować z ostrożnością. Efekty specyficzne dla ośrodka, takie jak określone systemy opieki i stosowane terapie tła, mogą uniemożliwić uogólnianie wyników, a badania jednoośrodkowe często nie mają środków kontroli jakości. Wyniki z badań jednoośrodkowych, nawet tych o rozsądnej wielkości próby, powinny rzadko służyć jako podstawa do zmiany wytycznych, chyba że wyniki zostały potwierdzone w kolejnych wieloośrodkowych badaniach. Na przykład, jednoośrodkowe badanie TAPAS44 aspiracji skrzepu podczas pierwotnej PCI, w którym uczestniczyło 1071 pacjentów ze STEMI, wykazało dramatycznie niższą śmiertelność po roku od PCI i aspiracji skrzepu niż po konwencjonalnej PCI (współczynnik ryzyka, 0,60; 95% CI, 0,36 do 0,98; P = 0,04)
[hasła pokrewne: lisc brzozy, tribux forte opinie, polmedis wrocław ]

 1. Disco Potato
  15 stycznia 2019

  Chcialoby sie w to wierzyc

 2. Marika
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: transport medyczny[…]

 3. Sidewalk Enforcer
  19 stycznia 2019

  Badaja badaja i nic

 4. Dropkick
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu catering sushi warszawa[…]

 5. Oliwia
  23 stycznia 2019

  Owoce składają się w dużej mierze z wody

Powiązane tematy z artykułem: lisc brzozy polmedis wrocław tribux forte opinie