Posted by on 22 grudnia 2018

Postępowanie w przypadku narastania ciśnienia śródczaszkowego uzależniamy od tego, czy objawy wystąpiły po intervahum lucidum czy bezpośrednio po urazie. A. Jeżeli wzmożenie ciśnienia śródczaszkowego wystąpiło po okresie bezobjawowym, mamy prawdopodobnie do czynienia z krwiakiem śródczaszkowym nadoponowym, który powoduje ucisk mózgu lub rzadziej z krwiakiem podoponowym. U dzieci w tych przypadkach wchodzi w grę wodogłowie wewnętrzne lub zewnętrzne na tle pourazowego odczynu wysiękowego opon (meningitis serosa truumatica). [patrz też: nfz skierowania sanatorium kolejka, glista ludzka w kale, skierowania do sanatorium nfz kolejka ]

Powiązane tematy z artykułem: glista ludzka w kale nfz skierowania sanatorium kolejka skierowania do sanatorium nfz kolejka

Posted by on 22 grudnia 2018

Postępowanie w przypadku narastania ciśnienia śródczaszkowego uzależniamy od tego, czy objawy wystąpiły po intervahum lucidum czy bezpośrednio po urazie. A. Jeżeli wzmożenie ciśnienia śródczaszkowego wystąpiło po okresie bezobjawowym, mamy prawdopodobnie do czynienia z krwiakiem śródczaszkowym nadoponowym, który powoduje ucisk mózgu lub rzadziej z krwiakiem podoponowym. U dzieci w tych przypadkach wchodzi w grę wodogłowie wewnętrzne lub zewnętrzne na tle pourazowego odczynu wysiękowego opon (meningitis serosa truumatica). [patrz też: nfz skierowania sanatorium kolejka, glista ludzka w kale, skierowania do sanatorium nfz kolejka ]

Powiązane tematy z artykułem: glista ludzka w kale nfz skierowania sanatorium kolejka skierowania do sanatorium nfz kolejka