CONTUSIO CEREBRI

Cze. 24, 2019 by

2. CONTUSIO CEREBRI Jeżeli oprócz objawów wstrząśnienia mózgu stwierdzamy objawy ogniskowe, a częstokroć także wzniesienie temperatury, jednak bez objawów miejscowego ucisku mózgu, rozpoznajemy stłuczenie mózgu. Dopóki nie ma objawów wzmożenia

Padaczka pourazowa

Cze. 24, 2019 by

Stany te występują na przemian z okresami bezobjawowymi (intervalla lucida). W zwężeniu wodociągu Sylwiusza w grę wchodzi zabieg Torkildsena, polegający na utworzeniu połączenia pomiędzy zbiornikiem wielkim a komorą mózgową; w

Ból wystepujacy w miejscu urazu glowy

Cze. 24, 2019 by

Wodoglowie pourazowe

Cze. 24, 2019 by

W przypadkach bólów głowy pochodzenia naczyniowo-ruchowego, leczenie operacyjne nie wchodzi w grę. 2. Wodogłowie pourazowe powstaje albo wskutek przewlekłych pourazowych zmian zapalnych pajęczynówki (arachnitis), albo wskutek pourazowego zaniku mózgowia (hydrocephalus

Male krwiaki moga ulec wessaniu samoistnie

Cze. 23, 2019 by

Krwiak nadoponowy

Cze. 23, 2019 by

Krwiak nadoponowy powstaje w następstwie uszkodzenia przedniej lub rzadziej tylnej gałęzi, a jeszcze rzadziej głównego pnia tętnicy oponowej środkowej. Ponieważ krwiak ten jest najczęściej ograniczony, daje on zazwyczaj wyraźne objawy

Krwiak podoponowy

Cze. 23, 2019 by

Postepowanie w przypadku narastania cisnienia sródczaszkowego

Cze. 23, 2019 by

Wysiek wystepuje albo w postaci ogniskowej, albo rozlanej

Cze. 23, 2019 by

Sylvii, ventriculi cerebri, cisterna magna) przez skrzep krwi lub przez zaciśnięcie obrzękłą tkanką mózgową, 3. ostrego wodogłowia wewnętrznego lub zewnętrznego, które zjawia się w następstwie pourazowego, wysiękowego odczynu opon mózgowych

Zamkniete zlamanie rzepki

Cze. 22, 2019 by

Zamknięte złamanie rzepki 1. Odłamki nie uległy rozejściu się, poboczne części rozcięgna aparatu wyprostnego nie ulęgły rozdarciu. W tych przypadkach nakładamy w 3 – 4 dni po wypadku opatrunek z