Przerwanie leczenia przeciwhiperlipidemią

Gru. 4, 2018 by

W artykule na temat odstawienia leków przeciwhiperlipidemicznych Andrade et al. (27 kwietnia) omawiają możliwość uogólnienia wyników randomizowanych prób. Konkretnie stwierdzają, że wskaźniki przerwania leczenia w randomizowanych badaniach klinicznych mogą nie

Dzieciństwo Zapalenie skórno-mięśniowe związane z Hepatocarcinoma

Gru. 4, 2018 by

W przeciwieństwie do zapalenia skórno-mięśniowego u dorosłych, zapalenie skórno-mięśniowe u dzieci rzadko jest związane z rakiem. Opisujemy przypadek młodzieńczego zapalenia skórno-mięśniowego związanego z hepatochirurgią. Rysunek 1. Obraz 1. Początkowe badanie

okręgowy szpital kolejowy katowice ligota ad 7

Gru. 4, 2018 by

Po pierwsze, selektywne odzyskiwanie cytotoksycznych limfocytów T specyficznych dla CMV w nieobecności specyficznych dla CMV limfocytów T pomocniczych nie było obserwowane u żadnego z 56 wcześniej ocenianych pacjentów, którzy nie

okręgowy szpital kolejowy katowice ligota ad 6

Gru. 4, 2018 by

Sześć klonów odzyskanych w każdym punkcie w okresie do 12 tygodni po traktowaniu komórek Pacjenta ekspresjonowano geny receptora limfocytów T V. i V., które były identyczne z genami podawanymi w