Posted by on 1 września 2019

W zależności od stopnia ciężkości zaburzenie to jest łagodne, umiarkowane lub ciężkie. Uzależnienie: termin używany do wskazania najsilniejszego, przewlekłego stadium zaburzenia przyjmowania substancji, w którym występuje znaczna utrata samokontroli, na co wskazuje kompulsyjne przyjmowanie leku pomimo chęci przerwania przyjmowania leku. W DSM-5 termin uzależnienie jest równoznaczny z klasyfikacją ciężkiego zaburzenia używania substancji.
Ramka 2. Neuroplastyczność indukowana lekami.
Wywołane lekiem uwolnienie dopaminy wyzwala neuroplastyczność (systematyczne zmiany w sygnalizacji synaptycznej lub komunikacji między neuronami w różnych regionach nagradzania mózgu) .15,16 Te neuroplastyczne zmiany mają fundamentalne znaczenie dla uczenia się i pamięci. Uczenie się zależne od doświadczenia (takie jak to, które pojawia się w powtarzających się epizodów zażywania narkotyków) może wywoływać zarówno długotrwałe wzmocnienie, w którym wzrasta transmisja sygnałów między neuronami, jak i długotrwała depresja, w której zmniejsza się przekazywanie sygnału.
Siła synaptyczna jest kontrolowana przez wstawienie lub usunięcie receptorów, które są stymulowane przez pobudzający neuroprzekaźnik glutaminian (który działa głównie poprzez kwas .-amino-3-hydroksy-5-metylo-4-izoksazolopropionowy [AMPA] i N-metylo-d- asparaginianów [NMDA]) i przez zmiany w składzie podjednostek tych receptorów. Konkretnie, insercja podjednostki receptora AMPA, która jest wysoce przepuszczalna dla wapnia, receptora 2 glutaminianu (GluR2), zwiększa skuteczność transmisji i wykazano, że przyczynia się do długotrwałego wzmacniania w badaniach na zwierzętach uzależnienia.17 Zmiany w długotrwałe nasilenie i długotrwała depresja są z kolei związane z odpowiednio większymi lub mniejszymi synapsami oraz z różnicami w kształcie kolców dendrytycznych w miejscu receptywnym neuronu przyjmującego.
Regulacja w górę receptorów AMPA, które są wysoce przepuszczalne dla wapnia, zwiększa reaktywność jądra półleżącego do glutaminianu, który jest uwalniany przez końcówki korowe i limbiczne po wystawieniu na działanie leków lub wskazań lekowych.17 Zmiany neuroplastyczne wyzwalane przez leki zostały odkryte nie tylko w jądrze półleżącym (kluczowym regionie mózg-nagroda), ale także w prążkowiu grzbietowym (regionie związanym z kodowaniem nawyków i rutyny), ciałem migdałowatym (regionem zaangażowanym w emocje, stres i pragnienia), hipokampem ( region zaangażowany w pamięć) i korę przedczołową (region zaangażowany w samoregulację i przypisanie wartości (przypisanie względnej wartości)). Wszystkie te regiony mózgu uczestniczą w różnych etapach uzależnienia, w tym warunkowania i pragnienia (patrz Rysunek 1). Regiony te regulują również wypalanie komórek dopaminowych i uwalnianie dopaminy.19
Finansowanie i ujawnianie informacji
Formularze ujawnień są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu pod adresem.
Dr McLellan zgłasza otrzymywanie opłat za usługi w zarządzie Indivior Pharmaceuticals. Nie zgłoszono żadnego innego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym artykułem.
Author Affiliations
Z Narodowego Instytutu ds. Narkomanii (NDV) i Narodowego Instytutu ds. Nadużywania Alkoholu i Alkoholizmu (GFK) – oba w Bethesda, MD; oraz The Treatment Research Institute, Philadelphia (ATM).
Wyślij prośby o ponowne przesłanie do Dr
[przypisy: kardiologia anin, lisc brzozy, perspi block cena ]

 1. Wiktoria
  15 stycznia 2019

  mononukleoza

 2. Franciszek
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: chirurg naczyniowy[…]

 3. Brajan
  19 stycznia 2019

  nie trzeba katować się restrykcyjnymi detoksami

 4. Franciszek
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: zgaga[…]

 5. Turnip King
  23 stycznia 2019

  Prosze nie wprowadzac ludzi w blad

Powiązane tematy z artykułem: kardiologia anin lisc brzozy perspi block cena

Posted by on 1 września 2019

W zależności od stopnia ciężkości zaburzenie to jest łagodne, umiarkowane lub ciężkie. Uzależnienie: termin używany do wskazania najsilniejszego, przewlekłego stadium zaburzenia przyjmowania substancji, w którym występuje znaczna utrata samokontroli, na co wskazuje kompulsyjne przyjmowanie leku pomimo chęci przerwania przyjmowania leku. W DSM-5 termin uzależnienie jest równoznaczny z klasyfikacją ciężkiego zaburzenia używania substancji.
Ramka 2. Neuroplastyczność indukowana lekami.
Wywołane lekiem uwolnienie dopaminy wyzwala neuroplastyczność (systematyczne zmiany w sygnalizacji synaptycznej lub komunikacji między neuronami w różnych regionach nagradzania mózgu) .15,16 Te neuroplastyczne zmiany mają fundamentalne znaczenie dla uczenia się i pamięci. Uczenie się zależne od doświadczenia (takie jak to, które pojawia się w powtarzających się epizodów zażywania narkotyków) może wywoływać zarówno długotrwałe wzmocnienie, w którym wzrasta transmisja sygnałów między neuronami, jak i długotrwała depresja, w której zmniejsza się przekazywanie sygnału.
Siła synaptyczna jest kontrolowana przez wstawienie lub usunięcie receptorów, które są stymulowane przez pobudzający neuroprzekaźnik glutaminian (który działa głównie poprzez kwas .-amino-3-hydroksy-5-metylo-4-izoksazolopropionowy [AMPA] i N-metylo-d- asparaginianów [NMDA]) i przez zmiany w składzie podjednostek tych receptorów. Konkretnie, insercja podjednostki receptora AMPA, która jest wysoce przepuszczalna dla wapnia, receptora 2 glutaminianu (GluR2), zwiększa skuteczność transmisji i wykazano, że przyczynia się do długotrwałego wzmacniania w badaniach na zwierzętach uzależnienia.17 Zmiany w długotrwałe nasilenie i długotrwała depresja są z kolei związane z odpowiednio większymi lub mniejszymi synapsami oraz z różnicami w kształcie kolców dendrytycznych w miejscu receptywnym neuronu przyjmującego.
Regulacja w górę receptorów AMPA, które są wysoce przepuszczalne dla wapnia, zwiększa reaktywność jądra półleżącego do glutaminianu, który jest uwalniany przez końcówki korowe i limbiczne po wystawieniu na działanie leków lub wskazań lekowych.17 Zmiany neuroplastyczne wyzwalane przez leki zostały odkryte nie tylko w jądrze półleżącym (kluczowym regionie mózg-nagroda), ale także w prążkowiu grzbietowym (regionie związanym z kodowaniem nawyków i rutyny), ciałem migdałowatym (regionem zaangażowanym w emocje, stres i pragnienia), hipokampem ( region zaangażowany w pamięć) i korę przedczołową (region zaangażowany w samoregulację i przypisanie wartości (przypisanie względnej wartości)). Wszystkie te regiony mózgu uczestniczą w różnych etapach uzależnienia, w tym warunkowania i pragnienia (patrz Rysunek 1). Regiony te regulują również wypalanie komórek dopaminowych i uwalnianie dopaminy.19
Finansowanie i ujawnianie informacji
Formularze ujawnień są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu pod adresem.
Dr McLellan zgłasza otrzymywanie opłat za usługi w zarządzie Indivior Pharmaceuticals. Nie zgłoszono żadnego innego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym artykułem.
Author Affiliations
Z Narodowego Instytutu ds. Narkomanii (NDV) i Narodowego Instytutu ds. Nadużywania Alkoholu i Alkoholizmu (GFK) – oba w Bethesda, MD; oraz The Treatment Research Institute, Philadelphia (ATM).
Wyślij prośby o ponowne przesłanie do Dr
[przypisy: kardiologia anin, lisc brzozy, perspi block cena ]

 1. Wiktoria
  15 stycznia 2019

  mononukleoza

 2. Franciszek
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: chirurg naczyniowy[…]

 3. Brajan
  19 stycznia 2019

  nie trzeba katować się restrykcyjnymi detoksami

 4. Franciszek
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: zgaga[…]

 5. Turnip King
  23 stycznia 2019

  Prosze nie wprowadzac ludzi w blad

Powiązane tematy z artykułem: kardiologia anin lisc brzozy perspi block cena