Posted by on 25 grudnia 2018

Jeżeli produkcja płynu jest wzmożona, co świadczy o zwykłej postaci obrzęku mózgu, możemy przejść po upływie pierwszych 48 godzin do energicznego odwodnienia mózgu, teraz już bez obawy krwawienia wtórnego; mamy tutaj do wyboru 50 % sacharozę (nie glikozę) i stężoną plazmę. 50% sacharoza jest to płyn o cechach syropu, który nie przechodzi Przez ściany naczyń krwionośnych i po podaniu dożylnym nie rozkłada się na dekstrozę i lewulozę jak po podaniu doustnym. Jeżeli wstrzykujemy więcej niż 10 ml na minutę, mogą wystąpić objawy podobne do objawów zatoru tętnicy płucnej (kaszel, sinica, uczucie ściskania i duszenia). Nie należy wstrzykiwać więcej niż 10 ml na raz, a ponowne wstrzyknięcie stosujemy dopiero wtedy, gdy nakłucie lędźwiowe wykazuje ponowne narastanie ciśnienia płynu; w każdym razie nie robimy następnego nakłucia wcześniej niż po upływie 10 – 12 godzin. W dwie godziny po takim wstrzyknięciu występuje silna diureza, utrzymująca się w ciągu kilku godzin. [przypisy: bardzo tutor gipsowy, tutor gipsowy, złamanie rzepki ]

Powiązane tematy z artykułem: glista ludzka w kale tutor gipsowy złamanie rzepki

Posted by on 25 grudnia 2018

Jeżeli produkcja płynu jest wzmożona, co świadczy o zwykłej postaci obrzęku mózgu, możemy przejść po upływie pierwszych 48 godzin do energicznego odwodnienia mózgu, teraz już bez obawy krwawienia wtórnego; mamy tutaj do wyboru 50 % sacharozę (nie glikozę) i stężoną plazmę. 50% sacharoza jest to płyn o cechach syropu, który nie przechodzi Przez ściany naczyń krwionośnych i po podaniu dożylnym nie rozkłada się na dekstrozę i lewulozę jak po podaniu doustnym. Jeżeli wstrzykujemy więcej niż 10 ml na minutę, mogą wystąpić objawy podobne do objawów zatoru tętnicy płucnej (kaszel, sinica, uczucie ściskania i duszenia). Nie należy wstrzykiwać więcej niż 10 ml na raz, a ponowne wstrzyknięcie stosujemy dopiero wtedy, gdy nakłucie lędźwiowe wykazuje ponowne narastanie ciśnienia płynu; w każdym razie nie robimy następnego nakłucia wcześniej niż po upływie 10 – 12 godzin. W dwie godziny po takim wstrzyknięciu występuje silna diureza, utrzymująca się w ciągu kilku godzin. [przypisy: bardzo tutor gipsowy, tutor gipsowy, złamanie rzepki ]

Powiązane tematy z artykułem: glista ludzka w kale tutor gipsowy złamanie rzepki