Posted by on 3 września 2019

Panel A pokazuje czas trwania odpowiedzi (wyrażony jako procent pacjentów żyjących bez progresji choroby) dla 75 pacjentów, u których wystąpiła odpowiedź; szacowany mediana czasu trwania wyniosła 17,5 miesiąca. W przypadku 43 pacjentów w kohorcie bez wcześniejszego leczenia bortezomibem, u których wystąpiła odpowiedź, mediana czasu trwania wynosiła 15,8 miesiąca. W przypadku 32 pacjentów w kohorcie z wcześniejszym leczeniem bortezomibem, u których wystąpiła odpowiedź, mediana czasu trwania nie została osiągnięta. Panel B pokazuje czas przeżycia bez progresji dla wszystkich 111 leczonych pacjentów, zgodnie z kohortą. W tej analizie dane od pacjenta, który otrzymał kolejną terapię przeciwnowotworową przed progresją choroby, zostały ocenzurowane w momencie rozpoczęcia tej terapii. Dla wszystkich pacjentów szacowana mediana przeżycia wolnego od progresji wynosiła 13,9 miesiąca; w przypadku 63 pacjentów bez wcześniejszego leczenia bortezomibem i 48 w przypadku wcześniejszego leczenia bortezomibem, mediana przeżycia wolnego od progresji wynosiła odpowiednio 7,4 i 16,6 miesiąca. Panel C pokazuje wyniki analizy całkowitego przeżycia przeprowadzonej w czasie pierwotnej analizy przeżycia wolnego od progresji, gdy żyło 70 pacjentów (63%). Mediana całkowitego czasu przeżycia nie została osiągnięta. W przypadku 75 pacjentów, u których wystąpiła odpowiedź w czasie analizy danych, szacunkowy średni czas odpowiedzi wynosił 17,5 miesiąca (zakres od 0,0 do 19,6, przedział ufności 95% [CI], 15,8 do nieosiągnięcia) (rysunek 2A i tabela 3) . Mediana czasu do wystąpienia odpowiedzi wynosiła 1,9 miesiąca (zakres od 1,4 do 13,7), a mediana czasu do uzyskania całkowitej odpowiedzi wyniosła 5,5 miesiąca (zakres od 1,7 do 11,5). Średni czas przeżycia bez progresji choroby u wszystkich leczonych pacjentów wynosił 13,9 miesiąca (zakres od 0,7 do 21,4; 95% CI, 7,0 do nieosiągnięcia) (ryc. 2B i tabela 3). Średni czas przeżycia bez progresji dla pacjentów, którzy uzyskali częściową odpowiedź jako najlepszą odpowiedź, wynosił 17,5 miesiąca, a mediana przeżycia wolnego od progresji dla tych, którzy uzyskali pełną odpowiedź, nie została osiągnięta. Mediana całkowitego przeżycia w tym badaniu również nie została osiągnięta (szacowany ogólny wskaźnik przeżycia 58% po 18 miesiącach) (ryc. 2C i tabela 3).
Dane dotyczące skuteczności, które zostały dodatkowo ocenione przez niezależny komitet recenzujący, wykazały odsetek odpowiedzi wynoszący 69%, przy całkowitej odpowiedzi 21% i częściowej odpowiedzi 48%. W przypadku 95% pacjentów z odpowiedzią ocenianą przez badacza odpowiedź została potwierdzona przez niezależny komitet ds. Przeglądu. Średni czas reakcji oszacowany przez niezależny komitet ds. Przeglądu wyniósł 19,6 miesiąca.
Komórki chłoniaka z komórek pępowinowych w krwi obwodowej
Wykazano, że Ibutynib hamuje adhezję komórek przewlekłej białaczki limfocytowej20 i komórek chłoniaka z komórek płaszcza21 in vitro, co sugeruje możliwość mobilizacji komórek z tkanek do krwi obwodowej.
[hasła pokrewne: permetryna cena, bs pasłęk, essefos ]

 1. Pusher
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do tłuszcze nienasycone[…]

 2. Rooster
  19 stycznia 2019

  Ile razy juz to czytalem

 3. Nicola
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu ursynów[…]

 4. Marika
  23 stycznia 2019

  Tabletki łyka tylko po ich spożyciu

Powiązane tematy z artykułem: bs pasłęk essefos permetryna cena

Posted by on 3 września 2019

Panel A pokazuje czas trwania odpowiedzi (wyrażony jako procent pacjentów żyjących bez progresji choroby) dla 75 pacjentów, u których wystąpiła odpowiedź; szacowany mediana czasu trwania wyniosła 17,5 miesiąca. W przypadku 43 pacjentów w kohorcie bez wcześniejszego leczenia bortezomibem, u których wystąpiła odpowiedź, mediana czasu trwania wynosiła 15,8 miesiąca. W przypadku 32 pacjentów w kohorcie z wcześniejszym leczeniem bortezomibem, u których wystąpiła odpowiedź, mediana czasu trwania nie została osiągnięta. Panel B pokazuje czas przeżycia bez progresji dla wszystkich 111 leczonych pacjentów, zgodnie z kohortą. W tej analizie dane od pacjenta, który otrzymał kolejną terapię przeciwnowotworową przed progresją choroby, zostały ocenzurowane w momencie rozpoczęcia tej terapii. Dla wszystkich pacjentów szacowana mediana przeżycia wolnego od progresji wynosiła 13,9 miesiąca; w przypadku 63 pacjentów bez wcześniejszego leczenia bortezomibem i 48 w przypadku wcześniejszego leczenia bortezomibem, mediana przeżycia wolnego od progresji wynosiła odpowiednio 7,4 i 16,6 miesiąca. Panel C pokazuje wyniki analizy całkowitego przeżycia przeprowadzonej w czasie pierwotnej analizy przeżycia wolnego od progresji, gdy żyło 70 pacjentów (63%). Mediana całkowitego czasu przeżycia nie została osiągnięta. W przypadku 75 pacjentów, u których wystąpiła odpowiedź w czasie analizy danych, szacunkowy średni czas odpowiedzi wynosił 17,5 miesiąca (zakres od 0,0 do 19,6, przedział ufności 95% [CI], 15,8 do nieosiągnięcia) (rysunek 2A i tabela 3) . Mediana czasu do wystąpienia odpowiedzi wynosiła 1,9 miesiąca (zakres od 1,4 do 13,7), a mediana czasu do uzyskania całkowitej odpowiedzi wyniosła 5,5 miesiąca (zakres od 1,7 do 11,5). Średni czas przeżycia bez progresji choroby u wszystkich leczonych pacjentów wynosił 13,9 miesiąca (zakres od 0,7 do 21,4; 95% CI, 7,0 do nieosiągnięcia) (ryc. 2B i tabela 3). Średni czas przeżycia bez progresji dla pacjentów, którzy uzyskali częściową odpowiedź jako najlepszą odpowiedź, wynosił 17,5 miesiąca, a mediana przeżycia wolnego od progresji dla tych, którzy uzyskali pełną odpowiedź, nie została osiągnięta. Mediana całkowitego przeżycia w tym badaniu również nie została osiągnięta (szacowany ogólny wskaźnik przeżycia 58% po 18 miesiącach) (ryc. 2C i tabela 3).
Dane dotyczące skuteczności, które zostały dodatkowo ocenione przez niezależny komitet recenzujący, wykazały odsetek odpowiedzi wynoszący 69%, przy całkowitej odpowiedzi 21% i częściowej odpowiedzi 48%. W przypadku 95% pacjentów z odpowiedzią ocenianą przez badacza odpowiedź została potwierdzona przez niezależny komitet ds. Przeglądu. Średni czas reakcji oszacowany przez niezależny komitet ds. Przeglądu wyniósł 19,6 miesiąca.
Komórki chłoniaka z komórek pępowinowych w krwi obwodowej
Wykazano, że Ibutynib hamuje adhezję komórek przewlekłej białaczki limfocytowej20 i komórek chłoniaka z komórek płaszcza21 in vitro, co sugeruje możliwość mobilizacji komórek z tkanek do krwi obwodowej.
[hasła pokrewne: permetryna cena, bs pasłęk, essefos ]

 1. Pusher
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do tłuszcze nienasycone[…]

 2. Rooster
  19 stycznia 2019

  Ile razy juz to czytalem

 3. Nicola
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu ursynów[…]

 4. Marika
  23 stycznia 2019

  Tabletki łyka tylko po ich spożyciu

Powiązane tematy z artykułem: bs pasłęk essefos permetryna cena