Posted by on 1 września 2019

Dodatkowe szczegóły dotyczące pacjentów z nieprawidłowościami laboratoryjnymi stopnia 3. lub 4. podano w Dodatku Uzupełniającym. Dyskusja
W tej fazie 2b badania schematów antywirusowych bez interferonu do leczenia przewlekłego zakażenia HCV genotypem bez marskości, schematy leczenia były związane z odsetkiem utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej w 24 tygodnie po leczeniu, która wahała się od 83 do 100%. Wśród wcześniej nieleczonych pacjentów odsetek niepowodzeń leczenia był niższy wśród osób otrzymujących trzy bezpośrednio działające środki i rybawirynę przez 12 tygodni niż u tych, którzy otrzymywali taki sam schemat leczenia tylko przez 8 tygodni, a wśród tych, którzy otrzymywali mniej leków; przedłużenie leczenia do 24 tygodni nie przyniosło dalszych korzyści. Jednak żadne różnice w odsetkach utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej nie osiągnęły istotności statystycznej. Większa liczba nawrotów wśród pacjentów w 8-tygodniowej grupie leczenia (u 10 z 80 pacjentów, w porównaniu do z 79 pacjentów w 12-tygodniowej grupie leczenia) i brak wariantów związanych z opornością u większości pacjentów, którzy mieli Nawrót w 8-tygodniowej grupie terapeutycznej sugeruje, że 8-tygodniowe leczenie może nie być wystarczające do wyleczenia wrażliwej populacji HCV u tych pacjentów. Czas trwania leczenia dłuższy niż 8 tygodni nie wiązał się z mniej korzystnym profilem bezpieczeństwa.
Dwunastotygodniowy reżim był również związany z 93% wskaźnikiem utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej w 24 tygodnie po leczeniu wśród pacjentów, którzy nie mieli odpowiedzi na wcześniejsze leczenie, z podobną częstością wśród pacjentów leczonych przez 24 tygodnie, co sugeruje, że 12 tygodni może być preferowanym czasem trwania również w tej populacji. Wcześniejsze badania wykazały, że pacjenci, którzy nie mieli odpowiedzi na wcześniejsze leczenie peginterferonem i rybawiryną, mają gorszą odpowiedź na leczenie niż wcześniej nieleczeni pacjenci, niezależnie od tego, czy terapie oparte są na schematach opartych na interferonach czy na bezszczepnych interferonach.10,14 -16 W obecnym badaniu wskaźniki utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej po 24 tygodniach po leczeniu były podobne wśród wcześniej leczonych pacjentów i pacjentów, którzy nie mieli odpowiedzi na wcześniejsze leczenie. Ponadto, wskaźniki w tym badaniu były niezmiennie wysokie, nawet w przypadku cech wyjściowych, które były historycznie związane z niskim odsetkiem odpowiedzi na leczenie, takimi jak genotyp IL28B nie będący CC, zakażenie genotypem 1a HCV, czarna rasa i wysokie wyjściowe poziomy RNA HCV.
Wskaźniki odpowiedzi na leczenie skojarzone inhibitorami proteaz nie zawierającymi interferonu są wyższe wśród pacjentów z zakażeniem HCV genotypem 1b niż wśród osób z zakażeniem HCV genotypem 1a.17,18 W tym badaniu wśród 166 pacjentów z zakażeniem HCV genotypem 1b którzy otrzymali 12-tygodniowy lub 24-tygodniowy schemat leczenia i wcześniej nie otrzymali leczenia lub nie uzyskali odpowiedzi na wcześniejsze leczenie, nie wystąpiły żadne niepowodzenia leczenia, a tylko z 24 pacjentów, którzy otrzymali 8-tygodniowy reżim, miał nawrót
[patrz też: hyabak krople, coko werk łódź, tygodnik siedlecki kronika policyjna ]

 1. Day Hawk
  11 stycznia 2019

  wydaje mi się, że miałam kiedyś coś takiego

 2. Speedwell
  13 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: strzykawki[…]

 3. Bruno
  15 stycznia 2019

  Mi tez pomagał przy zakwasach po ćwiczeniach

 4. Swampmasher
  17 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: schodołaz towarowy[…]

 5. Róża
  19 stycznia 2019

  główną przyczyną nadciśnienia jest stan zapalny naczyń krwionośnych

 6. Mr. Peppermint
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: spalanie tłuszczu[…]

 7. Marlena
  23 stycznia 2019

  u nas w kraju lepsze jagody niz jakies chinskie gowno

Powiązane tematy z artykułem: coko werk łódź hyabak krople tygodnik siedlecki kronika policyjna

Posted by on 1 września 2019

Dodatkowe szczegóły dotyczące pacjentów z nieprawidłowościami laboratoryjnymi stopnia 3. lub 4. podano w Dodatku Uzupełniającym. Dyskusja
W tej fazie 2b badania schematów antywirusowych bez interferonu do leczenia przewlekłego zakażenia HCV genotypem bez marskości, schematy leczenia były związane z odsetkiem utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej w 24 tygodnie po leczeniu, która wahała się od 83 do 100%. Wśród wcześniej nieleczonych pacjentów odsetek niepowodzeń leczenia był niższy wśród osób otrzymujących trzy bezpośrednio działające środki i rybawirynę przez 12 tygodni niż u tych, którzy otrzymywali taki sam schemat leczenia tylko przez 8 tygodni, a wśród tych, którzy otrzymywali mniej leków; przedłużenie leczenia do 24 tygodni nie przyniosło dalszych korzyści. Jednak żadne różnice w odsetkach utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej nie osiągnęły istotności statystycznej. Większa liczba nawrotów wśród pacjentów w 8-tygodniowej grupie leczenia (u 10 z 80 pacjentów, w porównaniu do z 79 pacjentów w 12-tygodniowej grupie leczenia) i brak wariantów związanych z opornością u większości pacjentów, którzy mieli Nawrót w 8-tygodniowej grupie terapeutycznej sugeruje, że 8-tygodniowe leczenie może nie być wystarczające do wyleczenia wrażliwej populacji HCV u tych pacjentów. Czas trwania leczenia dłuższy niż 8 tygodni nie wiązał się z mniej korzystnym profilem bezpieczeństwa.
Dwunastotygodniowy reżim był również związany z 93% wskaźnikiem utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej w 24 tygodnie po leczeniu wśród pacjentów, którzy nie mieli odpowiedzi na wcześniejsze leczenie, z podobną częstością wśród pacjentów leczonych przez 24 tygodnie, co sugeruje, że 12 tygodni może być preferowanym czasem trwania również w tej populacji. Wcześniejsze badania wykazały, że pacjenci, którzy nie mieli odpowiedzi na wcześniejsze leczenie peginterferonem i rybawiryną, mają gorszą odpowiedź na leczenie niż wcześniej nieleczeni pacjenci, niezależnie od tego, czy terapie oparte są na schematach opartych na interferonach czy na bezszczepnych interferonach.10,14 -16 W obecnym badaniu wskaźniki utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej po 24 tygodniach po leczeniu były podobne wśród wcześniej leczonych pacjentów i pacjentów, którzy nie mieli odpowiedzi na wcześniejsze leczenie. Ponadto, wskaźniki w tym badaniu były niezmiennie wysokie, nawet w przypadku cech wyjściowych, które były historycznie związane z niskim odsetkiem odpowiedzi na leczenie, takimi jak genotyp IL28B nie będący CC, zakażenie genotypem 1a HCV, czarna rasa i wysokie wyjściowe poziomy RNA HCV.
Wskaźniki odpowiedzi na leczenie skojarzone inhibitorami proteaz nie zawierającymi interferonu są wyższe wśród pacjentów z zakażeniem HCV genotypem 1b niż wśród osób z zakażeniem HCV genotypem 1a.17,18 W tym badaniu wśród 166 pacjentów z zakażeniem HCV genotypem 1b którzy otrzymali 12-tygodniowy lub 24-tygodniowy schemat leczenia i wcześniej nie otrzymali leczenia lub nie uzyskali odpowiedzi na wcześniejsze leczenie, nie wystąpiły żadne niepowodzenia leczenia, a tylko z 24 pacjentów, którzy otrzymali 8-tygodniowy reżim, miał nawrót
[patrz też: hyabak krople, coko werk łódź, tygodnik siedlecki kronika policyjna ]

 1. Day Hawk
  11 stycznia 2019

  wydaje mi się, że miałam kiedyś coś takiego

 2. Speedwell
  13 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: strzykawki[…]

 3. Bruno
  15 stycznia 2019

  Mi tez pomagał przy zakwasach po ćwiczeniach

 4. Swampmasher
  17 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: schodołaz towarowy[…]

 5. Róża
  19 stycznia 2019

  główną przyczyną nadciśnienia jest stan zapalny naczyń krwionośnych

 6. Mr. Peppermint
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: spalanie tłuszczu[…]

 7. Marlena
  23 stycznia 2019

  u nas w kraju lepsze jagody niz jakies chinskie gowno

Powiązane tematy z artykułem: coko werk łódź hyabak krople tygodnik siedlecki kronika policyjna