Posted by on 1 września 2019

W 12-tygodniowych i 24-tygodniowych grupach terapeutycznych wszystkie oprócz próbek otrzymanych podczas przełomu lub nawrotu wykazały pojawienie się wariantów, o których wiadomo, że nadają oporność na ABT-450, ABT-267 lub ABT-333. Najczęściej wykrywane warianty, które rozwinęły się podczas okresu leczenia, były w pozycjach aminokwasów 168 w NS3, 28 i 30 w NS5A i 556 w NS5B. Bezpieczeństwo
Tabela 2. Tabela 2. Zdarzenia niepożądane oraz anomalie chemiczne i hematologiczne w klasach 3 i 4 występujące w okresie leczenia. Łącznie ośmiu pacjentów (1%) zaprzestało stosowania leku w badaniach z powodu zdarzeń niepożądanych, w tym sześciu wcześniej nieleczonych pacjentów i dwóch, którzy nie mieli odpowiedzi na wcześniejsze leczenie (Tabela 2). Przyczyny odstawienia obejmowały zaburzenia afektywne, myśli o morderstwie, konwulsje, drżenie i stan splątania. Sześciu z tych pacjentów miało utrzymującą się odpowiedź wirusologiczną w 24 tygodnie po leczeniu, w tym u pacjentów, którzy nie mieli odpowiedzi na wcześniejsze leczenie. Poważne działania niepożądane wystąpiły u ośmiu pacjentów (1%) podczas okresu badania lub w ciągu kolejnych 30 dni (Tabela 2). Jedno zdarzenie (artralgia) zostało uznane przez badacza za prawdopodobnie związane z badanym lekiem.
Działania niepożądane, które wystąpiły podczas leczenia u więcej niż 20% pacjentów w dowolnej grupie, przedstawiono w Tabeli 2. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi były zmęczenie, ból głowy, nudności i bezsenność. Charakter i częstość zdarzeń niepożądanych były podobne we wszystkich grupach leczonych. Zdarzenia niepożądane, które wystąpiły podczas leczenia u więcej niż 5% pacjentów w dowolnej podgrupie, wymienione są w Tabeli S12 Dodatku Uzupełniającego.
Nieprawidłowości laboratoryjne stopnia 3. lub 4., które wystąpiły u więcej niż pacjenta w dowolnej grupie, przedstawiono w Tabeli 2. W sumie 11 pacjentów (2%) miało nasilenie 3. stopnia w stężeniu bilirubiny (głównie bilirubiny pośredniej), które unormowało się podczas natychmiast po leczeniu. Żaden pacjent nie miał wzniesienia 4 stopnia. Te podwyższenia nie były związane z podwyższeniem poziomów aminotransferaz. Łącznie 5 pacjentów (1%) miało podwyższenie stopnia 3 w poziomie aminotransferazy alaninowej, przy maksymalnym poziomie aminotransferazy alaninowej wynoszącym 408 U na litr; nie było elewacji 4 stopnia. Poziom aminotransferazy alaninowej normalizował się w każdym przypadku bez przerywania badanego leku. Wartości trójglicerydów klasy 3 lub 4 obserwowano u 7 pacjentów (1%); u 4 pacjentów nie uzyskano próbek, podczas gdy pacjent pościł. Niedokrwistość rozwinęła się w okresie leczenia u 5% wcześniej nieleczonych pacjentów, u 6% pacjentów, którzy nie mieli odpowiedzi na wcześniejsze leczenie, oraz u 1% pacjentów, którzy nie otrzymywali rybawiryny. Nie zaobserwowano spadku stężenia hemoglobiny o 3 lub 4 stopniu
[więcej w: lisc brzozy, apteka żyrardów dyżur, sennik pocałunek w policzek ]

 1. Oliwia
  13 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Olimp Carbonox[…]

 2. Chocolate Thunder
  15 stycznia 2019

  coś czuje ze bez lekarza i tak się nie obejdzie

 3. Marlena
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: catering[…]

 4. Liliana
  19 stycznia 2019

  najgorsze są skurcze jelit

 5. Tough Nut
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: pielęgniarka[…]

 6. Dawid
  23 stycznia 2019

  Też podejrzewam u siebie nietolerancję laktozy

Powiązane tematy z artykułem: apteka żyrardów dyżur lisc brzozy sennik pocałunek w policzek

Posted by on 1 września 2019

W 12-tygodniowych i 24-tygodniowych grupach terapeutycznych wszystkie oprócz próbek otrzymanych podczas przełomu lub nawrotu wykazały pojawienie się wariantów, o których wiadomo, że nadają oporność na ABT-450, ABT-267 lub ABT-333. Najczęściej wykrywane warianty, które rozwinęły się podczas okresu leczenia, były w pozycjach aminokwasów 168 w NS3, 28 i 30 w NS5A i 556 w NS5B. Bezpieczeństwo
Tabela 2. Tabela 2. Zdarzenia niepożądane oraz anomalie chemiczne i hematologiczne w klasach 3 i 4 występujące w okresie leczenia. Łącznie ośmiu pacjentów (1%) zaprzestało stosowania leku w badaniach z powodu zdarzeń niepożądanych, w tym sześciu wcześniej nieleczonych pacjentów i dwóch, którzy nie mieli odpowiedzi na wcześniejsze leczenie (Tabela 2). Przyczyny odstawienia obejmowały zaburzenia afektywne, myśli o morderstwie, konwulsje, drżenie i stan splątania. Sześciu z tych pacjentów miało utrzymującą się odpowiedź wirusologiczną w 24 tygodnie po leczeniu, w tym u pacjentów, którzy nie mieli odpowiedzi na wcześniejsze leczenie. Poważne działania niepożądane wystąpiły u ośmiu pacjentów (1%) podczas okresu badania lub w ciągu kolejnych 30 dni (Tabela 2). Jedno zdarzenie (artralgia) zostało uznane przez badacza za prawdopodobnie związane z badanym lekiem.
Działania niepożądane, które wystąpiły podczas leczenia u więcej niż 20% pacjentów w dowolnej grupie, przedstawiono w Tabeli 2. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi były zmęczenie, ból głowy, nudności i bezsenność. Charakter i częstość zdarzeń niepożądanych były podobne we wszystkich grupach leczonych. Zdarzenia niepożądane, które wystąpiły podczas leczenia u więcej niż 5% pacjentów w dowolnej podgrupie, wymienione są w Tabeli S12 Dodatku Uzupełniającego.
Nieprawidłowości laboratoryjne stopnia 3. lub 4., które wystąpiły u więcej niż pacjenta w dowolnej grupie, przedstawiono w Tabeli 2. W sumie 11 pacjentów (2%) miało nasilenie 3. stopnia w stężeniu bilirubiny (głównie bilirubiny pośredniej), które unormowało się podczas natychmiast po leczeniu. Żaden pacjent nie miał wzniesienia 4 stopnia. Te podwyższenia nie były związane z podwyższeniem poziomów aminotransferaz. Łącznie 5 pacjentów (1%) miało podwyższenie stopnia 3 w poziomie aminotransferazy alaninowej, przy maksymalnym poziomie aminotransferazy alaninowej wynoszącym 408 U na litr; nie było elewacji 4 stopnia. Poziom aminotransferazy alaninowej normalizował się w każdym przypadku bez przerywania badanego leku. Wartości trójglicerydów klasy 3 lub 4 obserwowano u 7 pacjentów (1%); u 4 pacjentów nie uzyskano próbek, podczas gdy pacjent pościł. Niedokrwistość rozwinęła się w okresie leczenia u 5% wcześniej nieleczonych pacjentów, u 6% pacjentów, którzy nie mieli odpowiedzi na wcześniejsze leczenie, oraz u 1% pacjentów, którzy nie otrzymywali rybawiryny. Nie zaobserwowano spadku stężenia hemoglobiny o 3 lub 4 stopniu
[więcej w: lisc brzozy, apteka żyrardów dyżur, sennik pocałunek w policzek ]

 1. Oliwia
  13 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Olimp Carbonox[…]

 2. Chocolate Thunder
  15 stycznia 2019

  coś czuje ze bez lekarza i tak się nie obejdzie

 3. Marlena
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: catering[…]

 4. Liliana
  19 stycznia 2019

  najgorsze są skurcze jelit

 5. Tough Nut
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: pielęgniarka[…]

 6. Dawid
  23 stycznia 2019

  Też podejrzewam u siebie nietolerancję laktozy

Powiązane tematy z artykułem: apteka żyrardów dyżur lisc brzozy sennik pocałunek w policzek