Posted by on 2 września 2019

Poziome słupki pokazują 95% przedziały ufności różnic w odsetkach utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej w 24 tygodnie po leczeniu. We wszystkich grupach leczenia wskaźniki utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej w 24 tygodnie po leczeniu były wysokie niezależnie od haplotypu gospodarza IL28B rs12979860, podtypu HCV, rasy lub poziomu HCV RNA w punkcie wyjściowym (Tabela S7 i S8 w Dodatku Uzupełniającym). Wskaźniki utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej były najwyższe w grupach, które otrzymały schematy zawierające trzy bezpośrednio działające czynniki plus rybawirynę, ale porównania z grupą, która otrzymała trzy bezpośrednio działające czynniki plus rybawirynę przez 12 tygodni z grupami, które otrzymały dwa bezpośrednio działające środki plus rybawiryna nie wykazała istotnych różnic (ryc. 3). Wśród pacjentów, którym podawano trzy bezpośrednio działające leki przeciwwirusowe z rybawiryną przez 12 tygodni, wskaźniki utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej w 24 tygodniu po leczeniu wynosiły 96% wśród wcześniej nieleczonych pacjentów i 93% wśród osób, które nie miały odpowiedzi na wcześniejsze leczenie.
Analiza według czasu trwania terapii
Częstość utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej w 24 tygodnie po leczeniu była większa wśród wcześniej nieleczonych pacjentów, którzy otrzymywali trzy bezpośrednio działające środki i rybawirynę przez 12 tygodni niż wśród tych, którzy otrzymywali tę samą terapię przez 8 tygodni (odpowiednio 96% i 88%) ( Rycina 3), ale różnica nie była znacząca. Wśród wcześniej nieleczonych pacjentów, którzy otrzymali trzy bezpośrednio działające środki z rybawiryną, nawrót po leczeniu wystąpił u 12%, 1% i 2% pacjentów losowo przydzielonych odpowiednio do 8 tygodni, 12 tygodni i 24 tygodni leczenia. Żaden z tych pacjentów nie miał przełomu wirusologicznego. Wśród pacjentów, którzy nie mieli odpowiedzi na wcześniejsze leczenie i którzy otrzymali ten schemat, nie było nawrotów u pacjentów leczonych przez 12 tygodni lub przez 24 tygodnie; 7% i 2% pacjentów miało odpowiednio przełom wirusologiczny. 24-tygodniowy czas leczenia, w porównaniu z 12-tygodniowym okresem, nie był związany ze wzrostem częstości utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej u wcześniej nieleczonych pacjentów lub pacjentów, którzy nie mieli odpowiedzi na wcześniejsze leczenie (P = 0,24 i P = 0,71). Informacje na temat niepowodzenia wirusologicznego w każdej grupie podano w tabelach S9 i S10 w dodatkowym dodatku.
Spośród 166 pacjentów z zakażeniem HCV genotypem 1b, którzy wcześniej nie byli leczeni lub którzy nie mieli odpowiedzi na wcześniejsze leczenie i którzy otrzymali 12 lub 24 tygodnie jakiegokolwiek schematu leczenia w tym badaniu, żaden z nich nie miał niepowodzenia wirusologicznego. Nawrót wystąpił u pacjenta z zakażeniem HCV genotypem 1b, który otrzymał 8 tygodni leczenia.
W okresie leczenia nie wykryto żadnych wariantów związanych z opornością podczas 7 z 10 próbek od pacjentów z nawrotem w 8-tygodniowej grupie leczonej
[patrz też: apteka żyrardów dyżur, tribux forte opinie, rispolept ulotka ]

 1. Rita
  15 stycznia 2019

  Poziom wiedzy lekarzy I-szego kontaktu jest porażający.

 2. Marcelina
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: USG 3D[…]

 3. 101
  19 stycznia 2019

  ona zawiera maslan sodu

 4. Hanna
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: leczenie kanalowe bytom[…]

 5. Gunhawk
  23 stycznia 2019

  mają podpisaną umowę z NFZ na pełną refundację takiego zabiegu? 

Powiązane tematy z artykułem: apteka żyrardów dyżur rispolept ulotka tribux forte opinie

Posted by on 2 września 2019

Poziome słupki pokazują 95% przedziały ufności różnic w odsetkach utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej w 24 tygodnie po leczeniu. We wszystkich grupach leczenia wskaźniki utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej w 24 tygodnie po leczeniu były wysokie niezależnie od haplotypu gospodarza IL28B rs12979860, podtypu HCV, rasy lub poziomu HCV RNA w punkcie wyjściowym (Tabela S7 i S8 w Dodatku Uzupełniającym). Wskaźniki utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej były najwyższe w grupach, które otrzymały schematy zawierające trzy bezpośrednio działające czynniki plus rybawirynę, ale porównania z grupą, która otrzymała trzy bezpośrednio działające czynniki plus rybawirynę przez 12 tygodni z grupami, które otrzymały dwa bezpośrednio działające środki plus rybawiryna nie wykazała istotnych różnic (ryc. 3). Wśród pacjentów, którym podawano trzy bezpośrednio działające leki przeciwwirusowe z rybawiryną przez 12 tygodni, wskaźniki utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej w 24 tygodniu po leczeniu wynosiły 96% wśród wcześniej nieleczonych pacjentów i 93% wśród osób, które nie miały odpowiedzi na wcześniejsze leczenie.
Analiza według czasu trwania terapii
Częstość utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej w 24 tygodnie po leczeniu była większa wśród wcześniej nieleczonych pacjentów, którzy otrzymywali trzy bezpośrednio działające środki i rybawirynę przez 12 tygodni niż wśród tych, którzy otrzymywali tę samą terapię przez 8 tygodni (odpowiednio 96% i 88%) ( Rycina 3), ale różnica nie była znacząca. Wśród wcześniej nieleczonych pacjentów, którzy otrzymali trzy bezpośrednio działające środki z rybawiryną, nawrót po leczeniu wystąpił u 12%, 1% i 2% pacjentów losowo przydzielonych odpowiednio do 8 tygodni, 12 tygodni i 24 tygodni leczenia. Żaden z tych pacjentów nie miał przełomu wirusologicznego. Wśród pacjentów, którzy nie mieli odpowiedzi na wcześniejsze leczenie i którzy otrzymali ten schemat, nie było nawrotów u pacjentów leczonych przez 12 tygodni lub przez 24 tygodnie; 7% i 2% pacjentów miało odpowiednio przełom wirusologiczny. 24-tygodniowy czas leczenia, w porównaniu z 12-tygodniowym okresem, nie był związany ze wzrostem częstości utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej u wcześniej nieleczonych pacjentów lub pacjentów, którzy nie mieli odpowiedzi na wcześniejsze leczenie (P = 0,24 i P = 0,71). Informacje na temat niepowodzenia wirusologicznego w każdej grupie podano w tabelach S9 i S10 w dodatkowym dodatku.
Spośród 166 pacjentów z zakażeniem HCV genotypem 1b, którzy wcześniej nie byli leczeni lub którzy nie mieli odpowiedzi na wcześniejsze leczenie i którzy otrzymali 12 lub 24 tygodnie jakiegokolwiek schematu leczenia w tym badaniu, żaden z nich nie miał niepowodzenia wirusologicznego. Nawrót wystąpił u pacjenta z zakażeniem HCV genotypem 1b, który otrzymał 8 tygodni leczenia.
W okresie leczenia nie wykryto żadnych wariantów związanych z opornością podczas 7 z 10 próbek od pacjentów z nawrotem w 8-tygodniowej grupie leczonej
[patrz też: apteka żyrardów dyżur, tribux forte opinie, rispolept ulotka ]

 1. Rita
  15 stycznia 2019

  Poziom wiedzy lekarzy I-szego kontaktu jest porażający.

 2. Marcelina
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: USG 3D[…]

 3. 101
  19 stycznia 2019

  ona zawiera maslan sodu

 4. Hanna
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: leczenie kanalowe bytom[…]

 5. Gunhawk
  23 stycznia 2019

  mają podpisaną umowę z NFZ na pełną refundację takiego zabiegu? 

Powiązane tematy z artykułem: apteka żyrardów dyżur rispolept ulotka tribux forte opinie