Posted by on 12 grudnia 2018

Spośród 5 pacjentów zakażonych HCV o genotypie lub 2, którzy zostali sklasyfikowani jako nieleczeni odpowiedzią wirusologiczną w 12 tygodniu po leczeniu, 3 brakowało danych w 12 tygodniu, ale utrzymywali odpowiedź wirusologiczną w 24 tygodniu po leczeniu (w tym 1, który powrócił po zablokowaniu bazy danych) i 2 zostały utracone do kontynuacji. Spośród 18 pacjentów z zakażeniem HCV genotypem 3, nawrót wirusologiczny wystąpił u z 5 pacjentów z wcześniej istniejącym wariantem opornym na daklataswir, a u drugiego pacjenta, który nie posiadał wcześniej istniejących wariantów oporności na daclataswir, poziom HCV RNA wynosił poniżej 25 IU na mililitr wykryto w 8 i 10 tygodniu. Chociaż RNA HCV było niewykrywalne w 12 tygodniu, ten wzór odpowiedzi był wstępnie zdefiniowany w pierwotnym protokole jako przełom wirusologiczny i rozpoczęto terapię ratunkową. Z powodu niskiego poziomu wirusa w okresie leczenia i utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej w 12 tygodniu po leczeniu, nie można było ocenić roli wariantów wirusowych u tego pacjenta. U żadnego z pacjentów nie wykryto wariantów oporności na sofosbuwir. Nasze obserwacje sugerują, że rozwój oporności nie jest powszechny w przypadku daklataswiru i sofosbuwiru. Wiele schematów leczenia HCV oceniano zi bez rybawiryny, a wskaźniki odpowiedzi były niższe w przypadku braku rybawiryny. Zaobserwowano to w przypadku peginterferonu alfa-rybawiryny z inhibitorem proteazy33 oraz schematów bez interferonu, w tym sofosbuwiru z rybawiryną lub bez rybawiryny u pacjentów zakażonych genotypem 2 lub 3.23,29,34. W naszym badaniu odsetek odpowiedzi był podobny u pacjentów leczonych rybawiryna i te leczone bez niej; jednakże biorcy rybawiryny mieli większy spadek poziomu hemoglobiny. Nasze wyniki mogą odzwierciedlać siłę działania przeciwwirusowego i barierę oporności połączenia daklataswir-sofosbuwir i sugerują, że rybawiryna nie jest wymagana w każdym doustnym schemacie leczenia przeciwwirusowego. Rybawiryna wymaga podawania dwa razy na dobę, wiąże się z niedokrwistością hemolityczną i jest wysoce teratogenna. W związku z tym schematy oszczędzania rybawiryny są pożądane i wymagają dalszych badań.
Podsumowując, doustne leczenie inhibitorem NS5A daklataswirem oraz inhibitorem polimerazy NS5B sofosbuwiru było związane z wysokim odsetkiem utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej u nieleczonych pacjentów zakażonych genotypem 1, 2 lub 3 oraz u pacjentów z zakażeniem genotypem 1, u których wcześniejsze leczenie inhibitorami proteazy zawiodło i nie miało aktualnych opcji leczenia. Wskaźnik odpowiedzi był wysoki w podgrupach pacjentów zdefiniowanych zgodnie z genotypem IL28B, podtypem genotypu HCV, przyjęciem rybawiryny i obecnością wariantów odpornych na inhibitory proteazy HCV.
[podobne: rezonans magnetyczny kręgosłupa szyjnego cena, przepuklina kresy białej zdjęcia, nfz kielce kolejka do sanatorium ]

Powiązane tematy z artykułem: nfz kielce kolejka do sanatorium przepuklina kresy białej zdjęcia rezonans magnetyczny kręgosłupa szyjnego cena

Posted by on 12 grudnia 2018

Spośród 5 pacjentów zakażonych HCV o genotypie lub 2, którzy zostali sklasyfikowani jako nieleczeni odpowiedzią wirusologiczną w 12 tygodniu po leczeniu, 3 brakowało danych w 12 tygodniu, ale utrzymywali odpowiedź wirusologiczną w 24 tygodniu po leczeniu (w tym 1, który powrócił po zablokowaniu bazy danych) i 2 zostały utracone do kontynuacji. Spośród 18 pacjentów z zakażeniem HCV genotypem 3, nawrót wirusologiczny wystąpił u z 5 pacjentów z wcześniej istniejącym wariantem opornym na daklataswir, a u drugiego pacjenta, który nie posiadał wcześniej istniejących wariantów oporności na daclataswir, poziom HCV RNA wynosił poniżej 25 IU na mililitr wykryto w 8 i 10 tygodniu. Chociaż RNA HCV było niewykrywalne w 12 tygodniu, ten wzór odpowiedzi był wstępnie zdefiniowany w pierwotnym protokole jako przełom wirusologiczny i rozpoczęto terapię ratunkową. Z powodu niskiego poziomu wirusa w okresie leczenia i utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej w 12 tygodniu po leczeniu, nie można było ocenić roli wariantów wirusowych u tego pacjenta. U żadnego z pacjentów nie wykryto wariantów oporności na sofosbuwir. Nasze obserwacje sugerują, że rozwój oporności nie jest powszechny w przypadku daklataswiru i sofosbuwiru. Wiele schematów leczenia HCV oceniano zi bez rybawiryny, a wskaźniki odpowiedzi były niższe w przypadku braku rybawiryny. Zaobserwowano to w przypadku peginterferonu alfa-rybawiryny z inhibitorem proteazy33 oraz schematów bez interferonu, w tym sofosbuwiru z rybawiryną lub bez rybawiryny u pacjentów zakażonych genotypem 2 lub 3.23,29,34. W naszym badaniu odsetek odpowiedzi był podobny u pacjentów leczonych rybawiryna i te leczone bez niej; jednakże biorcy rybawiryny mieli większy spadek poziomu hemoglobiny. Nasze wyniki mogą odzwierciedlać siłę działania przeciwwirusowego i barierę oporności połączenia daklataswir-sofosbuwir i sugerują, że rybawiryna nie jest wymagana w każdym doustnym schemacie leczenia przeciwwirusowego. Rybawiryna wymaga podawania dwa razy na dobę, wiąże się z niedokrwistością hemolityczną i jest wysoce teratogenna. W związku z tym schematy oszczędzania rybawiryny są pożądane i wymagają dalszych badań.
Podsumowując, doustne leczenie inhibitorem NS5A daklataswirem oraz inhibitorem polimerazy NS5B sofosbuwiru było związane z wysokim odsetkiem utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej u nieleczonych pacjentów zakażonych genotypem 1, 2 lub 3 oraz u pacjentów z zakażeniem genotypem 1, u których wcześniejsze leczenie inhibitorami proteazy zawiodło i nie miało aktualnych opcji leczenia. Wskaźnik odpowiedzi był wysoki w podgrupach pacjentów zdefiniowanych zgodnie z genotypem IL28B, podtypem genotypu HCV, przyjęciem rybawiryny i obecnością wariantów odpornych na inhibitory proteazy HCV.
[podobne: rezonans magnetyczny kręgosłupa szyjnego cena, przepuklina kresy białej zdjęcia, nfz kielce kolejka do sanatorium ]

Powiązane tematy z artykułem: nfz kielce kolejka do sanatorium przepuklina kresy białej zdjęcia rezonans magnetyczny kręgosłupa szyjnego cena