Posted by on 4 września 2019

W badaniach oceniających peginterferon alfa-rybawirynę z pojedynczym działającym bezpośrednio przeciwwirusowo11,12,26,27 lub różnymi kombinacjami bezpośrednio działających leków przeciwwirusowych28-30 wykazano, że pacjenci z zakażeniem genotypem 1a mają gorszą odpowiedź niż pacjenci z zakażeniem genotypem 1b; w rzeczywistości niektóre schematy podawania doustnego są skuteczne głównie u pacjentów z zakażeniem genotypem 1b. W naszym badaniu u większości pacjentów wystąpiło zakażenie genotypem 1a, a odsetek odpowiedzi był wysoki zarówno u tych pacjentów, jak i u osób zakażonych genotypem 1b. Najnowsze dowody sugerują, że genotyp 3 HCV może być mniej wrażliwy na leczenie niż inne genotypy.21,31 W naszym badaniu 16 z 18 pacjentów z zakażeniem genotypem 3 miało utrzymującą się odpowiedź wirusologiczną w 12 tygodniu po leczeniu. W odniesieniu do czynników gospodarza zaobserwowano niższe wskaźniki odpowiedzi w przypadku genotypów niekodujących IL28B niż w przypadku genotypu CC w badaniach peginterferonu alfa-rybawiryny z telaprewirem lub bez niego lub boceprewiru11,26,32 oraz w badaniach niektórych bezpośrednio działających kombinacji antywirusowych. .29 30 Większość pacjentów w naszym badaniu miało genotypy IL28B inne niż CC, a wskaźnik odpowiedzi był wysoki wśród tych pacjentów. Pacjenci z zakażeniem wirusem HCV o genotypie 1, którzy doświadczyli niepowodzeń wirusologicznych podczas terapii opartej na telaprewirze lub boceprewiru pomimo akceptowalnego przylegania są często zakażeni genotypem 1a HCV i często mają słabą odpowiedź na interferon, jak wskazano genotypem IL28B nie będącym CC. 13,26 W naszym badaniu, pacjenci, u których wcześniejsze leczenie inhibitorami proteazy zawiodły, zostały scharakteryzowane zgodnie z wcześniejszą odpowiedzią wirusologiczną: 71% miało przełom wirusologiczny lub brak odpowiedzi, co wskazuje na słabą reakcję interferonu, oporność na HCV lub oba te czynniki (tabela S2 w dodatkowym dodatku ). Ponadto większość z tych pacjentów była zarażona podtypem 1a (80%), miała genotyp IL28B nie będący CC (98%) i wykazywała co najmniej umiarkowane zwłóknienie wątroby (wynik .2) na początku badania (83%) (tabela 1). Pomimo tych cech, wczesna supresja RNA HCV była podobna u wcześniej leczonych i nieleczonych pacjentów (ryc. S2 w dodatkowym dodatku), a wszyscy pacjenci, u których wcześniejsze leczenie inhibitorami proteazy nie powiodło się, wykazywali trwałą odpowiedź wirusologiczną. Stanowi to dowód na to, że można uzyskać trwałą odpowiedź wirusologiczną u pacjentów, u których nie powiodło się wcześniejsze leczenie telaprewirem lub boceprewirem, w tym u pacjentów, którzy mają przetrwałe warianty HCV z opornością na inhibitory proteazy (ryc. S4 w dodatkowym dodatku).
Przełom wirusologiczny i nawrót choroby były rzadkie w naszej populacji i nie były obserwowane u żadnego z 193 pacjentów zakażonych HCV o genotypie lub 2, pomimo istniejących wcześniej opornych na daklatasir wariantów u 27 pacjentów.
[przypisy: supremin ulotka, ventolin dysk, apteka żyrardów dyżur ]

 1. Anastazja
  19 stycznia 2019

  moja matka jadła w życiu mnóstwo mleka

 2. Squatch
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do zgaga[…]

 3. High Kingdom Warrior
  23 stycznia 2019

  Hej mam nawracający problem z synkiem

Powiązane tematy z artykułem: apteka żyrardów dyżur supremin ulotka ventolin dysk

Posted by on 4 września 2019

W badaniach oceniających peginterferon alfa-rybawirynę z pojedynczym działającym bezpośrednio przeciwwirusowo11,12,26,27 lub różnymi kombinacjami bezpośrednio działających leków przeciwwirusowych28-30 wykazano, że pacjenci z zakażeniem genotypem 1a mają gorszą odpowiedź niż pacjenci z zakażeniem genotypem 1b; w rzeczywistości niektóre schematy podawania doustnego są skuteczne głównie u pacjentów z zakażeniem genotypem 1b. W naszym badaniu u większości pacjentów wystąpiło zakażenie genotypem 1a, a odsetek odpowiedzi był wysoki zarówno u tych pacjentów, jak i u osób zakażonych genotypem 1b. Najnowsze dowody sugerują, że genotyp 3 HCV może być mniej wrażliwy na leczenie niż inne genotypy.21,31 W naszym badaniu 16 z 18 pacjentów z zakażeniem genotypem 3 miało utrzymującą się odpowiedź wirusologiczną w 12 tygodniu po leczeniu. W odniesieniu do czynników gospodarza zaobserwowano niższe wskaźniki odpowiedzi w przypadku genotypów niekodujących IL28B niż w przypadku genotypu CC w badaniach peginterferonu alfa-rybawiryny z telaprewirem lub bez niego lub boceprewiru11,26,32 oraz w badaniach niektórych bezpośrednio działających kombinacji antywirusowych. .29 30 Większość pacjentów w naszym badaniu miało genotypy IL28B inne niż CC, a wskaźnik odpowiedzi był wysoki wśród tych pacjentów. Pacjenci z zakażeniem wirusem HCV o genotypie 1, którzy doświadczyli niepowodzeń wirusologicznych podczas terapii opartej na telaprewirze lub boceprewiru pomimo akceptowalnego przylegania są często zakażeni genotypem 1a HCV i często mają słabą odpowiedź na interferon, jak wskazano genotypem IL28B nie będącym CC. 13,26 W naszym badaniu, pacjenci, u których wcześniejsze leczenie inhibitorami proteazy zawiodły, zostały scharakteryzowane zgodnie z wcześniejszą odpowiedzią wirusologiczną: 71% miało przełom wirusologiczny lub brak odpowiedzi, co wskazuje na słabą reakcję interferonu, oporność na HCV lub oba te czynniki (tabela S2 w dodatkowym dodatku ). Ponadto większość z tych pacjentów była zarażona podtypem 1a (80%), miała genotyp IL28B nie będący CC (98%) i wykazywała co najmniej umiarkowane zwłóknienie wątroby (wynik .2) na początku badania (83%) (tabela 1). Pomimo tych cech, wczesna supresja RNA HCV była podobna u wcześniej leczonych i nieleczonych pacjentów (ryc. S2 w dodatkowym dodatku), a wszyscy pacjenci, u których wcześniejsze leczenie inhibitorami proteazy nie powiodło się, wykazywali trwałą odpowiedź wirusologiczną. Stanowi to dowód na to, że można uzyskać trwałą odpowiedź wirusologiczną u pacjentów, u których nie powiodło się wcześniejsze leczenie telaprewirem lub boceprewirem, w tym u pacjentów, którzy mają przetrwałe warianty HCV z opornością na inhibitory proteazy (ryc. S4 w dodatkowym dodatku).
Przełom wirusologiczny i nawrót choroby były rzadkie w naszej populacji i nie były obserwowane u żadnego z 193 pacjentów zakażonych HCV o genotypie lub 2, pomimo istniejących wcześniej opornych na daklatasir wariantów u 27 pacjentów.
[przypisy: supremin ulotka, ventolin dysk, apteka żyrardów dyżur ]

 1. Anastazja
  19 stycznia 2019

  moja matka jadła w życiu mnóstwo mleka

 2. Squatch
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do zgaga[…]

 3. High Kingdom Warrior
  23 stycznia 2019

  Hej mam nawracający problem z synkiem

Powiązane tematy z artykułem: apteka żyrardów dyżur supremin ulotka ventolin dysk