Pozytywny wynik jest pozytywny – czy to wystarczająco dobry ad 9

Maj. 23, 2018 by

Z perspektywy czasu wynik ten był nierealistyczny, biorąc pod uwagę skromne korzyści z sukcesu reperfuzyjnego, co było głównym rezultatem. Jednak badania te doprowadziły do powszechnego przyjęcia aspiracji skrzepów przez wiele

Pozytywny wynik jest pozytywny – czy to wystarczająco dobry ad 8

Maj. 23, 2018 by

Nie wszyscy pacjenci w pełni przestrzegają zamierzonych schematów leczenia, a niektórzy wycofują się z badania kontrolnego. Orzeczenie jest wymagane w celu ustalenia, czy zakres nieprzestrzegania lub wycofania się podważa zasadność

Pozytywny wynik jest pozytywny – czy to wystarczająco dobry ad 7

Maj. 23, 2018 by

Jednak intensywne leczenie wiązało się ze znacznie częstszymi poważnymi zdarzeniami niepożądanymi związanymi z niedociśnieniem, omdleniem i ostrym uszkodzeniem nerek. Dane pochodzą z grupy badawczej SPRINT.31 Podobnie w badaniu SPRINT 31

Pozytywny wynik jest pozytywny – czy to wystarczająco dobry ad 6

Maj. 23, 2018 by

Próba została zatrzymana wcześnie na medianie wynoszącej 3,26 roku, a nie na planowaną 5-letnią obserwację. W momencie zatrzymania badania współczynnik ryzyka dla pierwotnego wyniku z intensywną kontrolą wynosił 0,75 (95%